Lektorka českého jazyka v zahraničí Froulíková obdržela medaili „Za zásluhy o diplomacii“

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský ocenil osobnosti a instituce za udržování dobrého jména Česka v zahraničí.

Předávání ocenění „Za zásluhy o diplomacii“. Foto: MZV

Medaile „Za zásluhy o diplomacii“ je udělována od roku 2019 jako jedno ze dvou rezortních vyznamenání Ministerstva zahraničí, a je projevem poděkování domácím a zahraničním osobnostem. Ministr zahraničí ji uděluje za mimořádný přínos pro českou diplomacii, českou zahraniční politiku, rozvoj zahraničních vztahů Česka a upevňování míru ve světě. Pro toto slavnostní předávání cen byl vybrán 17. listopad, kdy si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva.

Předávání ocenění „Za zásluhy o diplomacii“. Foto: MZV
Předávání ocenění „Za zásluhy o diplomacii“. Foto: MZV

Letos se laureátkou tohoto prestižního ocenění stala i lektorka českého jazyka ve Francii Lenka Froulíková. Jako lektorka českého jazyka v zahraničí přispěla mimořádným způsobem k propagaci českého jazyka a české kultury ve světě. Od roku 1997 působila ve Francii, nejprve na Stendhalově univerzitě v Grenoblu a následně od roku 2001 v Nancy, kde založila studijní obor češtiny (dnes existuje jen na několika málo univerzitách ve světě). Vedle toho výrazně přispívala k prezentaci české kultury, mj. organizovala Týdny české kultury, které se staly oblíbeným zdrojem inspirace nejen pro studenty, ale i pro širokou francouzskou veřejnost. Prezentovala historické umělecké osobnosti, ale i současné české umělce. Svým téměř tři desítky let dlouhým působením se tak výrazně zasloužila o zviditelnění Česka a propagaci české kultury ve Francii.

Předávání ocenění Lence Froulíkové „Za zásluhy o diplomacii“. Foto: MZV
Předávání ocenění Lence Froulíkové „Za zásluhy o diplomacii“. Foto: MZV

Lektoři českého jazyka a literatury na univerzitách 

Kromě samotné výuky jazyka, literatury a reálií lektoři na zahraničních univerzitách také propagují českou kulturu a jazyk prostřednictvím pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Spolupracují s úřady zastupujícími Českou republiku v dané zemi, případně s dalšími relevantními institucemi. Další informace o práci lektorů zjistíte na stránkách Programu podpory českého kulturního dědictví

Nahlédněte pod pokličku života učitelů u krajanů a lektorů v zahraničí, kteří působí po celém světě s Programem podpory českého kulturního dědictví v zahraničí: