Erasmus Mundus: analýza výsledků výzvy 2022

Erasmus+ CZELO

Přečtěte si novou analýzu výsledků výzvy 2022. České instituce uspěly se čtyřmi projekty.

Výkonná agentura Evropské komise EACEA zveřejnila analýzu výsledků výzvy Erasmus Mundus z roku 2022. Zaměřuje se přitom na obě skupiny projektů: Společná magisterská studia Erasmus Mundus (EMJM) i Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (EMDM). Analýza sleduje jak úspěšné projekty, tak všechny podané žádosti a mapuje jejich hlavní rysy (tematické zaměření, počet kreditů, stipendií atp.). Ve zprávě zároveň najdeme porovnání trendů a úspěšnosti jednotlivých zemí ve výzvě 2022 oproti výzvě 2021 i minulému programovému období (2014–2020).  

Společná magisterská studia Erasmus Mundus (EMJM)  

V roce 2022 byla úspěšnost poměrně vysoká – v rámci EMJM bylo podáno 58 žádostí, z nichž bylo vybráno 30 (loni uspělo 27 ze 70). Koordinátory projektů byly v této výzvě, stejně jako v roce 2021 a v předchozím programovém období, nejčastěji instituce z Francie. Následovalo Španělsko, Belgie, Nizozemsko a Itálie. Autoři analýzy zároveň vyzdvihují, že 5 ze 30 projektů je koordinováno institucemi ze zemí, které se dosud zapojovaly do projektů Erasmus Mundus v omezené míře – Malta, Turecko, Srbsko, Lotyško a Česko (jedná se o 100% úspěšnost, jelikož pouze jedna česká instituce podala žádost jako koordinátor). 

Celkově jsou do projektů podpořených ve výzvě 2022 nejvíce zapojeny (ať už v roli koordinátora či řádného partnera) instituce z Francie a Itálie – každá země je zastoupena v 50 % programů Erasmus Mundus. V případě Itálie se jedná o značný nárůst oproti loňské výzvě (z 29 % na 50 %) a meziroční porovnání poukazuje také na zvyšující se účast Portugalska (v letošní výzvě zastoupeno ve 43 % projektů). Na 20 a více % projektů se podílí také instituce z Německa, Španělska, Nizozemska a Belgie. 

IMATEC | Study chemistry - Czechia, Spain, Finland

Hned ve dvou programech je zapojena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Uspěla jednak jako koordinátor programu International Master in Technology and Management for Circular Economy (IMATEC), zároveň jako řádný partner v projektu Master in Membrane Engineering for Sustainable Development (MESD). Ve druhé výzvě stávajícího programového období se zadařilo také České zemědělské univerzitě, která se v roli řádného partnera podílí na projektu The Global Forestry Erasmus Mundus Joint Masters (GLOFOR). 

Global Forestry – Global Forestry MSc

Co se týče typu magisterských programů EMJM, drtivá většina (90 %) je v rozsahu 120 ECTS. Z tematických oblastí poslední výzvě dominovaly společenské a humanitní vědy (30 % programů); informační vědy a inženýrství; environmentální studia a geovědy. V roce 2022 nebyl podpořen žádný program v oblasti ekonomických věd.  

Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (EMDM)  

Projektů EMDM bylo předloženo 122, z nichž bylo vybráno 62 (loni 40 ze 148). Žádost o projekt podala pouze jedna česká instituce, Univerzita Pardubice, která se svým projektem Financial Data Analytics and Sustainable Finance – design of a joint degree master study program by four universities from EU member states (FINDATA) uspěla. 

Prohlédněte si celou analýzu, kde najdete přehledné infografiky, podrobné statistiky o zapojení různých programových i partnerských zemí a další informace.