Oslava Evropského roku mládeže. Jak probíhal festival Příští stanice svět?

20. září jsme oslavili Evropský rok mládeže na druhém ročníku Příští stanice svět s podtitulem Festival příležitostí pro mladé.

Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Evropská komise vyhlásila rok 2022 Evropským rokem mládeže, který na národní úrovni koordinujeme. Festival, který se konal od 14h až do 22h v prostorách Domu zahraniční spolupráce (DZS), představil širokou škálu možností a příležitostí pro mladé lidi, kteří mají zájem poznávat svět a pomáhat svému okolí.

Program probíhal zcela zdarma na třech stagích. Ve vnitrobloku mohli návštěvnici najít hlavní pódium a stánek sítě eTwinning, v přízemí pak dvě konferenční místnosti pojmenované v duchu festivalu na sály Svět a Evropa. Na desítku workshopů, přednášek a panelových diskusí s odborníky ve vzdělávání, kultuře, ekologii, realizátory mezinárodních projektů nebo absolventy zahraničních studií, stáží a dobrovolnictví si našlo cestu téměř 300 registrovaných zájemců.

Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Foto: Petr Zewlakk Vrabec

„Na letošní festival, který navazuje na úspěšný první ročník, máme zatím velmi pozitivní zpětnou vazbu, i když kompletní vyhodnocení teprve připravujeme. Ale už nyní můžeme říct, že zájem mladých lidí o akci byl obrovský. Místnosti, kde probíhaly debaty s absolventy mezinárodních programů jako je Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity o možnostech studia nebo odborné stáže v zahraniční, kompletně zaplnili žáci z několika středních škol. V bloku, který se zabýval aktivním občanstvím mladých lidí, se zase rozvinula živá debata s přednášejícími. Máme radost, že se na akci přišlo podívat tolik mladých lidí, kteří se aktivně zajímají o příležitosti, které jim naše programy nabízejí,“ řekla vedoucí oddělení marketingu a komunikace DZS Gabriela Pátková. 

Na hlavní stage večer vrcholil panelovou diskuzí s významnými zástupci mladé generace Johanou Bázlerovou (zakladatelka informačního instagramového účtu Jsem v obraze), Kryštofem Stupkou a Pavlem Linzerem (oba působí jako mladí delegáti ČR do OSN). Diskuzi, stejně jako celý festival, moderovali Johan Mádr a Ondřej Havel. Dvůr se pak zcela zaplnil během rozhovoru, který vedlo podcastové duo Buchty známé z rádia Wave. Ivana Veselková a Zuzana Fuksová svým osobitým stylem vyzpovídaly spisovatele a absolventa Erasmus+ Jana Váňu. Festival zakončil koncert kulturního antropologa, pedagoga a hudebníka Ventolina. Kompletní program včetně seznamu všech účinkujících najdete na festivalových stránkách. Děkujeme všem účastníkům letošního festivalu Příští stanice svět a těšíme se opět na příští ročník.

Podívejte se na další fotografie z festivalu: