AKTION úspěšně debutoval v Cenách DZS 2021

Projekt Letní kolegia České Budějovice a Poděbrady je držitelem Ceny DZS. Speciální cenu získal také stipendista programu AKTION.

AKTION ČR-Rakousko se v roce 2021 poprvé zapojil do akce Ceny DZS, v rámci které jsou každoročně oceňovány nejúspěšnější počiny mezinárodního vzdělávání. V letošním roce byly udělovány ceny nejlepším projektům spolupráce v kategoriích inkluze a diverzita, ekologická udržitelnost, digitalizace, participace, flexibilita a inovace a přínos v oblasti internacionalizace. Speciální cenu získali také jednotlivci v kategorii vyjíždějících a přijíždějících účastníků.

V sedmi programech a sítích, které DZS spravuje, bylo vybráno celkem 66 úspěšných projektů spolupráce i výjezdů jednotlivců, a odborná porota posoudila, které z nich si zaslouží Cenu DZS za mimořádný přínos českému mezinárodnímu vzdělávání.

Držitelé Ceny DZS 2021 v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko:

Projekt: Letní kolegia České Budějovice a Poděbrady
Realizátor: Jihočeská univerzita České Budějovice a Universität Wien, Ústav jazykové a odborné přípravy, UK a Fachhochschule Burgenland
Kategorie: Internacionalizace

Účastník: Jan Valošek 
Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci
Kategorie: Účastník vyjíždějící z ČR

V rámci programu AKTION byly dále nominovány tyto projekty spolupráce:

1) Splash Erosion – The Initial Stage of the Soil Erosion Process, kategorie UDRŽITELNOST

2) Transkunst IV. – Realizace a prezentace transkulturního projektu s těžištěm na překladu a tlumočení, kategorie FLEXIBILITA A INOVACE

3) Concepts for Teaching Units in Mathematics for Migrant or Minority Students, kategorie INKLUZE A DIVERZITA

4) Plýtvání potravinami v Rakousku a České republice, kategorie UDRŽITELNOST

5) Perspektivy němčiny jako cizího jazyka: Společně (se) učit, kategorie INTERNACIONALIZACE

Všechny projekty v užší nominaci jsou představeny v publikaci Ceny DZS 2021. To nejlepší z mezinárodního vzdělávání.

Velmi gratulujeme všem oceněným i nominovaným!