Prodloužili jsme termín pro předkládání přihlášek do Evropské jazykové ceny Label 2022

Ve spolupráci s MŠMT vyhlašujeme 21. ročník Evropské jazykové ceny Label. Přihlásit se je možné do 30. 6. 2022.

Cenu Label udělujeme inovativním projektům nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity či projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předkládání návrhů pro rok 2022

Termín předkládání přihlášek: 30. 6. 2022

Žádosti budou nově hodnoceny ve dvou kategoriích

  1. Projekty Erasmus+, které byly uzavřeny (včetně vyúčtování) nejpozději 31. 12. 2021
  2. Všechny ostatní inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání (jako je například eTwinning, projekty neziskových organizací, jazykových škol apod.)

Priority pro Výzvu 2022

  • Podpora výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a digitálních médií
  • Výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství
  • Profesní rozvoj učitelů jazyků
  • Vícejazyčnost a výuka druhého cizího jazyka jako cesta k lepšímu uplatnění na trhu práce

Bližší podrobnosti ke každé z uvedených priorit jsou uvedeny ve Výzvě pro předkládání návrhů (ke stažení výše). 

Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky. Nedílnou součástí přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve Výzvě k předkládání návrhů. 

Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 30. 6. 2022 elektronicky na adresu: label@dzs.cz (rozhoduje datum odeslání e-mailu).