Publikace

2014

Datum Název Typ Popis
31. 12. 2014 T Kit č.6 Základy školení pdf Podpůrná publikace adresovaná školitelům pracujícím na projektech v evropském kontextu.
31. 12. 2014 T Kit č. 4 Interkulturní učení pdf Podpůrná publikace pro interkulturní učení v oblasti práce s mládeží.
31. 12. 2014 T Kit č. 3 Řízení projektů pdf Podpůrná publikace pro vedení projektu v mezinárodním kontextu.
1. 12. 2014 Pečeť kvality Grundtvig 2013 a 2014 pdf Nejlepší projekty podprogramu Grundtvig realizované v letech 2010–2012 a 2011–2013
1. 12. 2014 Pečeť kvality Leonardo da Vinci 2011 pdf Nejlepší projekty v podprogramu Leonardo da Vinci realizované v letech 2011–2013
1. 12. 2014 Pečeť kvality Comenius 2014 pdf Nejlepší projekty v podporogramu Comenius realizované v letech 2012–2014
21. 11. 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 pdf Ocenění podporuje nové a výjimečné aktivity v jazykovém vzdělávání
10. 11. 2014 Evropa ve třídě každý den pdf Přehled nejúspěšnějších českých projektů eTwinning oceněných národní a evropskou cenou v roce 2014
3. 11. 2014 ECVET – Jak vytvořit jednotku výsledků učení pdf Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+
3. 11. 2014 Kompendium projektů 2014 Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava pdf Přehled projektů, kterým byl přidělen grant v programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava v roce 2014