Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Uznání studia na zahraničních středních a vysokých školách pro zdravotní a sociální účely

Uznání studia na zahraničních středních a vysokých školách pro zdravotní a sociální účely 

K započtení doby studia v cizině pro důchodové nároky v ČR zákon vyžaduje doložit, zda studium v cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vyšších odborných školách a vysokých školách v ČR.  

Rozhodnutí o postavení studia na zahraničních středních a vysokých školách na roveň studia v ČR, po roce 1989, vydává MŠMT. Postup k získání rozhodnutí MŠMT získáte na těchto odkazech:

Získané dokumenty z MŠMT žadatel/ka následně předkládá České zprávě sociálního zabezpečení (ČSSZ).