Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Vyhledavač

vyberte možnosti v rolovacím menu výše

Datum Název dokumentu Formát dokumentu Kategorie Země
3. 1. 2020 Stipendium Paula Robitschka na University of Nebraska v Lincolnu PDF Jiná stipendia USA
7. 3. 2018 Universita v Denveru – možnost ucházet se o stipendium PDF Jiná stipendia USA
6. 3. 2018 Stipendijní programy organizace „American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies“ PDF Jiná stipendia USA
17. 6. 2016 Doktorandské studijní programy ve Strasslerově centru pro studium holocaustu a genocidy na Clark University ve Worcesteru PDF Jiná stipendia USA
17. 6. 2016 International Education Finance Aid_Trvale PDF Jiná stipendia USA
17. 4. 2015 Stipendium Williama J. Hlavinky určené pro magisterské nebo doktorandské studium angličtiny studentů Masarykovy university v Brně a Palackého university v Olomouci na University of Texas v Austinu PDF Jiná stipendia USA
10. 3. 2015 Možnosti získání stipendia pro studium nebo studijní pobyt v USA - odkazy PDF Jiná stipendia USA
15. 4. 2014 Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových_Trvale PDF Jiná stipendia USA
15. 4. 2014 MELLONOVA NADACE_Trvale PDF Jiná stipendia USA
15. 4. 2014 Garantovaná stipendia na vybraných amerických vysokých školách - částečná stipendia_Trvale PDF Jiná stipendia USA