Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Vyhledavač

vyberte možnosti v rolovacím menu výše

Datum Název dokumentu Formát dokumentu Kategorie Země
25. 6. 2020 National Applied Research Laboratories (NARLabs) - internship PDF Jiná stipendia Tchaj-wan
29. 1. 2020 Stipendia k víceletému studiu ve studijních programech a na jazykové kursy na Tchaj-wanu_UZÁVĚRKA 31.3._Trvale platné PDF Jiná stipendia Tchaj-wan