Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Vyhledavač

vyberte možnosti v rolovacím menu výše

Datum Název dokumentu Formát dokumentu Kategorie Země
3. 6. 2016 Stipendium organizace GFPS pro semestrální pobyty v Německu PDF Jiná stipendia Německo
10. 4. 2015 Stipendia nabízená Nadací Roberta Bosche PDF Jiná stipendia Německo
10. 3. 2015 Stipendia Nadace Roberta Bosche pro překladatele PDF Jiná stipendia Německo
10. 3. 2015 Možnosti pobytů v Evropském kolegiu překladatelů ve Straelenu (se stipendiem) PDF Jiná stipendia Německo
10. 10. 2014 Nadace Alexandera von Humboldta - postdoktorandská stipendia a badatelské ceny - TRVALE PLATNÉ PDF Jiná stipendia Německo
9. 10. 2014 Stipendijní programy nadace Hertie - TRVALE PLATNÉ PDF Jiná stipendia Německo
9. 10. 2014 Stipendijní program Copernicus umožňující jednosemestrální pobyty v Berlíně a Hamburgu - TRVALE PLATNÉ PDF Jiná stipendia Německo
3. 9. 2014 Stipendijní program Česko-německého fondu budoucnosti pro studující společenskovědních oborů - TRVALE PLATNÉ PDF Jiná stipendia Německo
7. 8. 2014 Dílčí stipendia pro letní jazykové kursy na Universitě Martina Luthera v Halle a Wittenbergu - TRVALE PLATNÉ PDF Jiná stipendia Německo
21. 7. 2014 Stipendia poskytovaná německou Spolkovou centrálou pro politické vzdělávání - TRVALE PLATNÉ PDF Jiná stipendia Německo