Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Vyhledavač

vyberte možnosti v rolovacím menu výše

Datum Název dokumentu Formát dokumentu Kategorie Země
4. 4. 2019 Stipendium pro studijní/badatelský studijní pobyt od KAAD - Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst, uzávěrka: 30.6.2019 PDF Jiná stipendia Německo
25. 2. 2019 Humboldt-Universität zu Berlin - Master of Arts (M.A.) – Britská studia (British Studies) – VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ do 30. 4. 2019 PDF Jiná stipendia Německo
21. 1. 2019 Grantová podpora pro česko-německé výzkumné projekty DFG a GAČR 2020-2022, uzávěrka 1. 4. 2019 PDF Jiná stipendia Německo
21. 1. 2019 Projekty česko-bavorských akademických projektů 2019 (BTHA), uzávěrky: 15.3., 15.6., 15.9. PDF Jiná stipendia Německo
21. 1. 2019 Příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku (BTHA), přihlášky se podávají průběžně do vyčerpání finanč. prostředků PDF Jiná stipendia Německo
18. 1. 2019 Jazykové a letní školy v Bavorsku (BTHA), uzávěrka: 1. 4. 2019 PDF Jiná stipendia Německo
21. 12. 2018 Česko-německý fond budoucnosti: Projektová podpora na téma roku 2019, úzávěrka 31.3.2019, 30.6.2019, 30.9.2019, 31.12.2019 PDF Jiná stipendia Německo
24. 9. 2018 Česko-německý fond budoucnosti nabízí 8 stipendií na r. 2019/2020, uzávěrka: 31.1.2019 PDF Jiná stipendia Německo
15. 6. 2018 Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí PDF Jiná stipendia Německo
6. 3. 2017 Praxe ve Spolkovém sněmu v Berlíně_Opakovaně PDF Jiná stipendia Německo