Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Vyhledavač

vyberte možnosti v rolovacím menu výše

Datum Název dokumentu Formát dokumentu Kategorie Země
4. 3. 2016 Stipendia EABC-ANUCES pro výzkumné pobyty PDF Jiná stipendia Austrálie
28. 1. 2016 Postdoktorandská stipendia pro mladé vědce poskytovaná skupinou australských universit „The Group of Eight“ PDF Jiná stipendia Austrálie
13. 7. 2015 Stipendijní program Endeavour - TRVALE PLATNÉ PDF Jiná stipendia Austrálie