Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Stipendia-MŠMT

Datum Název Typ Popis
2. 7. 2018 Dodatečný výběr do 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně pdf Uzávěrka 15.8.2018
22. 12. 2017 Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – výběr žáků do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia pdf Přihlášky do 28. února 2018 – NABÍDKA SE KAŽDOROČNĚ OPAKUJE