Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Stipendia-MŠMT

Datum Název Typ Popis
15. 10. 2019 Nový informační plakát ke studiu v Pirně (A4) pdf Plakát je určen ZŠ a SŠ, které chtějí informovat o česko-saském projektu spolupráce: Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně.
15. 10. 2019 Nový informační leták ke studiu v Pirně (A5) pdf Leták je určen ZŠ a SŠ, které chtějí informovat o česko-saském projektu spolupráce: Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně.
21. 6. 2019 Dodatečný výběr do 10. třídy dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně pdf Do 1. 8. 2019 se mohou žáci a žákyně s ukončeným 9. ročníkem ZŠ hlasit ke studiu na víceletém Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně / Sasko. Podmínkou je výborná znalost NJ.
6. 5. 2019 Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – dodatečný výběr žáků/žákyň do 1. ročníku pdf Do 7. 6. 2019 se mohou žáci a žákyně 6. ročníku hlasit na víceleté Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně / Sasko. Znalost NJ není zásadní podmínkou pro přijetí.
6. 12. 2018 Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – výběr žáků do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia pdf Přihlášky do 28. února 2019 – NABÍDKA SE KAŽDOROČNĚ OPAKUJE
3. 12. 2018 OZNÁMENÍ MŠMT O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ KE STUDIU NA LYCEÍCH V DIJONU A NÎMES VE FRANCII OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20209 pdf Přihlášky do 15. února 2019,  1. kolo výběrového řízení (písemný test) proběhne 13. března 2019.
3. 12. 2018 Přihláška Dijon Nîmes pdf Formulář přihlášky do výběrového řízení pro studium na lyceích v Dijonu a v Nîmes
3. 12. 2018 Zdravotní osvědčení Dijon Nîmes pdf Příloha k přihlášce do výběrového řízení pro studium na lyceích v Dijonu a v Nîmes