Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Stipendia-MŠMT

Datum Název Typ Popis
27. 12. 2018 Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – dodatečný výběr do vyššího ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného studia pdf Přihlášky do 23. ledna 2019.
6. 12. 2018 Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – výběr žáků do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia pdf Přihlášky do 28. února 2019 – NABÍDKA SE KAŽDOROČNĚ OPAKUJE
3. 12. 2018 OZNÁMENÍ MŠMT O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ KE STUDIU NA LYCEÍCH V DIJONU A NÎMES VE FRANCII OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20209 pdf Přihlášky do 15. února 2019,  1. kolo výběrového řízení (písemný test) proběhne 13. března 2019.
3. 12. 2018 Přihláška Dijon Nîmes pdf Formulář přihlášky do výběrového řízení pro studium na lyceích v Dijonu a v Nîmes
3. 12. 2018 Zdravotní osvědčení Dijon Nîmes pdf Příloha k přihlášce do výběrového řízení pro studium na lyceích v Dijonu a v Nîmes