Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Pro učitele NJ

Datum Název Typ Popis
13. 4. 2020 Mezinárodní seminář pro učitele NJ v Gars am Inn pdf Do 30. 4. 2020: Učitelé NJ se mohou hlásit na týdenní mezinárodní seminář v Gars am Inn. Seminář byl v letošním roce zrušen!
11. 3. 2020 Pro studenty NJ – Možnost stáže v bilingvní škole Komenský ve Vídni pdf Budoucí učitelky a učitele NJ se mohou do 30. 4. 2020 přihlásit na 10-měsíční stáž v bilingvní škole Komenský ve Vídni. 
6. 3. 2020 Nabídka stipendijních míst pro asistenkty/asistenty českého jazyka na školách v Sasku pdf Do 31. 3. 2020 přijmá MŠMT přihlášky na stipendijní místa pro asistentky/asistenty ČJ na školách v Sasku. 
15. 1. 2020 Míšeň: Mezinárodní seminář pro učitele NJ na gymnáziích pdf Do 9. 3. 2020: Učitelé NJ na gymnáziích se mohou přihlášit na 2-týdenní mezinárodní seminář v Míšni. 
17. 12. 2019 Do Rakouska na zkušenou pdf Chcete si zpestřit výuky NJ? Projekt Do Rakouska na zkušenou nabízí workshopy, přednášky, přípravu na maturitu a mnoho další. 
4. 12. 2019 Výběrové řízení pro učitelku/učitele na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně pdf Do 10. 1. 2020: Na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně se hledá učitelku/učitele českého jazyka v kombinaci s dalším předmětem. Minimální úrověn NJ: B2.
26. 11. 2019 Hospitační stáže na bavorských školách v roce 2020 pdf Do 15. 1. 2020: Učitelé NJ na ZŠ a SŠ se mohou přihlásit na 2-týdenní hospitační stáž na bavorských školách. Podmínky a přihlašovací formuláře naleznete v pdf-dokumentu.