Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Pro učitele NJ

Datum Název Typ Popis
2. 4. 2019 Nabídka stipendijních míst pro asistentky/asistenty českého jazyka na školách v Sasku 2019/2020 pdf Uzávěrka prodloužená do 30. 4. 2019
22. 2. 2019 Výběrové řízení – učitel/učitelka na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (matematika nebo český jazyk plus biologie, fyzika nebo chemie) pdf Uzávěrka 15. 3. 2019
25. 1. 2019 Mezinárodní seminář pro učitele německého jazyka v Gars am Inn v r. 2019 pdf Uzávěrka přihlášek 29.3.2019
25. 1. 2019 Mezinárodní seminář pro učitele německého jazyka v Míšni/Siebeneichenu v r. 2019 pdf Uzávěrka přihlášek 15.3.2019
24. 1. 2019 Hospitační stáže pro učitele/učitelky na bavorských školách v r. 2019 pdf Uzávěrka přihlášek 15.3.2019
21. 9. 2018 Stipendia Goethe-Institutu pro učitele NJ pro rok 2019 pdf Uzávěrka přihlášek je 15.10.2018
2. 7. 2018 Dodatečný výběr do 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně pdf Uzávěrka 15.08.2018
22. 5. 2018 Seminář pro učitele německého jazyka ve Wiesnecku pdf Seminář se uskuteční ve dnech 21. – 27. 10. 2018, přihlášky do 20. 6. 2018
26. 1. 2018 Seminář pro učitele němčiny pořádaný na Bavorské akademii pro další vzdělávání učitelů v Dillingenu v roce 2018 pdf Termín konání semináře 9. -  13. 7. 2018, přihlášky do 29. 3. 2018.
26. 1. 2018 Dillingen 2018 – formulář potvrzení ředitele školy pdf