Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Pro učitele FJ

Datum Název Typ Popis
12. 2. 2020 Belgie: Letní jazykový kurz pro učitele francouzštiny v r. 2020 pdf Termín pro podávání přihlášek je 13. března 2020.