Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Prezentace z informačního semináře o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce

Prezentace z infosemináře 6. února 2020 v DZS v Praze najdete zde:

Akademická informační agentura

AKTION Česká republika -Rakousko

CEEPUS

Fondy EHP

Začátek akce: 9. 2. 2020 16:12

Konec akce: 5. 2. 2021 23:59

Zpět na detail programu