Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty v Německu, Polsku a na Slovensku

Stipendia do Německa přes DAAD:

K termínu 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium DAAD na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021. Žádosti se podává do portálu DAAD a zároveň v tištěné podobě spolu s Návrhem na vyslání/Žádosti o přiznání stipendia do sídla AIA.

K termínu 1. května 2020 lze žádat o stipendium na Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel pouze do portálu DAAD, délka cesty min. 7 – max. 12 dní. Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.

Nabídka stipendijních pobytů naleznete zde.

 

Stipendia do Polska :

V zájmu obsazení zbývajících stipendijních míst byl termín uzávěrky pro podávání přihlášek na studijní a výzkumné pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP a na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky prodloužen do 30. 4. 2020 do 15:00.

Více informací k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.

 

Stipendia na Slovensko:

Do 30. dubna přijímáme žádosti o stipendium pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní na Slovensko. 

Informace k podmínkám výběrového řízení najdete zde

Termín: 30. 4. 2020 15:00

Zpět na detail programu