Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty v Egyptě a Severní Makedonii

Egypt nabízí stipendijní místa na studijní pobyty zájemcům z řad studentů DSP a VŠ učitelů a na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky. Více informací k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.

Severní Makedonie nabídne studentům BSP, MSP a DSP stipendijní místa na studijní pobyty a VŠ učitelům a vědeckým pracovníkům na studijní a přednáškové pobyty. Více informací k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.

Termín: 13. 12. 2019 15:00

Zpět na detail programu