Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Akce, soutěže

Datum Název Typ Popis
17. 4. 2019 „Či je to město?“ Výměna žákyň a žáků, Praha-Hamburk 2019 pdf Pro žákyně a žáky SŠ z Prahy ve věku 16–18 let. Projekt realizuje Tandem, finanční zajištění MŠMT. Uzávěrka 30. 4. 2019
13. 3. 2019 Evropská historická soutěž pro studentky a studenty středních škol pdf Uzávěrka: 15. dubna 2019
21. 1. 2015 AFS Mezikulturní programy – TRVALÉ PLATNÉ pdf AFS je mezinárodní nevládní a nezisková společnost, která organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání.