Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Nabídky pro samoplátce

Tyto nabídky nejsou kryty stipendiem prostřednictvím MŠMT.

Hlavní smysl jejich zveřejnění spočívá v uvedení kontaktů na příslušné instituce v zahraničí a ve stručném nástinu obsahového zaměření.

Zájemci se musí se svými dotazy obrátit přímo na uvedené zahraniční kontakty.

AIA nenese odpovědnost za úpravy a obsah stránek zahraničních institucí, na které odkazuje.

Stipendijní nabídky naleznete na stránkách AIA pod hesly Mezinárodní smlouvy-VŠ stipendia a Další studijní nabídky-VŠ (viz Jiná stipendia).

Nejnovější nabídky jsou ke stažení níže na stránce, pro zobrazení ostatních nabídek použijte vyhledavač.

 

VYHLEDAVAČ MOŽNOSTÍ STUDIA V ZAHRANIČÍ- pro vyhledání zvolte kategorii "Nabídky pro  samoplátce"