Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Nabídky pro samoplátce

Jedná se o nabídky studijních pobytů bez garance stipendia. 

AIA jen zprostředkovává informace a kontakty na poskytovatele studijního pobytu. Zájemci o studijní pobyt, případně stipendium, se obrací rovnou na poskytovatele, převážně zahraniční instituci.

Pro zobrazení nabídky využijte Vyhledavač stipendií.