Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Jiná stipendia

Stipendia nabízená nadacemi, školami, ústavy aj. mimo rámec mezinárodních smluv 

 

•    Tyto nabídky AIA pouze zveřejňuje, BLIŽŠÍMI INFORMACEMI K NIM NEDISPONUJE.

Hlavní smysl zde spočívá v uvedení kontaktů na příslušné instituce a ve stručném nástinu obsahového zaměření.


•    Zájemci se musí se svými dotazy obrátit přímo na uvedené zahraniční kontakty.

Nejnovější nabídky jsou ke stažení níže na stránce, pro zobrazení ostatních nabídek použijte vyhledavač.

VYHLEDAVAČ STIPENDIÍ - pro vyhledání zvolte kategorii "Jiná stipendia"

 

Kellnerova nadace vyhlašuje každoročně v květnu nabídky stipendií na vysoké školy především ve Velké Británii, USA, Nizozemí a Německu. Pro podrobnosti sledujte webové stránky nadace.