Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Jiná stipendia

Stipendia nabízená nadacemi, školami, ústavy aj. mimo rámec mezinárodních smluv 

Jiná stipendia jsou studijní pobyty/stipendia nabízená mimo rámec mezinárodních smluv – tj. nabízená různými institucemi, nadacemi, samotnými školami, aj.

AIA zprostředkovává jen informace a kontakty na poskytovatele studijního pobytu. Zájemkyně a zájemci o dané stipendium se obrací rovnou na poskytovatele.

Pro zobrazení nabídky stipendií v konkrétních zemích využijte Vyhledavač stipendií.

Nabídky stipendií, které se pravidelně opakují a nejsou vázané pouze k jedné zemi, naleznete v kategorii „Jiná stipendia“ pod možností „Nadace, fondy, programy“.