Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Formuláře

Formulář - Návrh na vyslání/ Žádost o přiznání stipendia

FormulářSouhlas se zpracováním zprávy o pobytu - Příloha formuláře Návrh na vyslání

 

Za řádně podaný Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia se považuje pouze ten, který je opatřen vlastnoručním podpisem uchazeče a doporučením školy (razítko, datum, podpis) a odevzdán se všemi požadovanými přílohami ve stanoveném termínu na určené místo. 

Pozn.: V případě, že se hlásíte na studijní pobyt do Německa – stipendia DAAD, doporučení vedení školy se v tomto případě nevyžaduje.