Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Výběrová řízení

Právě aktualizujeme nabídky pro akademický rok 2020/2021.

Tučně označené země již jsou aktualizované:

 

ALBÁNIE, BULHARSKOČÍNA,  EGYPT, ESTONSKO, FRANCIE, GRUZIEITÁLIE, 

JAPONSKO, KOREJSKÁ REPUBLIKA, LITVALOTYŠSKO, MAĎARSKO, MEXIKOMONGOLSKO, 

NĚMECKO - Bavorsko, NĚMECKO - stipendia DAAD, PERU, POLSKO, RAKOUSKO - Aktion, 

RUMUNSKO,  RUSKO, SEVERNÍ MAKEDONIE, SLOVENSKO, ŠPANĚLSKOŠVÝCARSKO.

 

U každé stipendijní nabídky jsou uvedeny podrobné informace o potřebných dokladech a podmínkách formou tabulky.

Doklady se posílají buď do Akademické informační agentury anebo přímo zahraniční partnerské instituci.

Na většinu stipendijních pobytů probíhá výběrové řízení za osobní účasti kandidátů formou pohovoru v příslušném jazyce. Výběrová komise během pohovoru hodnotí studijní či výzkumný záměr, motivaci ke studiu, jazykovou vybavenost a komunikační schopnosti uchazečů.

Na některé studijní pobyty je výběr prováděn pouze na základě předložených dokladů.

Výběrová komise je obvykle složena ze zástupců zahraničního partnera (příslušný zastupitelský úřad, zahraniční organizace, aj.), MŠMT ČR, případně i z jiných institucí. Komise vybírá uchazeče, kteří budou nominováni jako kandidáti na udělení stipendia. AIA je následně o výsledcích informuje.

Rozhodnutí komise je směrodatné a nebude jednotlivě zdůvodňováno.

Je odpovědností nominovaných oznámit svou nominaci zahraničnímu oddělení své školy.

Definitivní rozhodnuti o přijetí nominovaných přísluší zahraničnímu partnerovi a může trvat až několik měsíců.

Na přiznání stipendia není právní nárok.

Přejeme všem zájemcům mnoho úspěchů! 

 

Základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) jsou zveřejněny v českém jazyce zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.

Základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů Akademickou informační agenturou, která je součástí přímo řízené organizace MŠMT, jsou zveřejněny zde: http://www.dzs.cz/file/6850/oznameni-program-aia-pdf/.

Žádáme uchazeče o stipendijní pobyty v zahraničí, aby se s výše uvedeným oznámením seznámili a důkladně si prostudovali i specifický popis podmínek u nabídky konkrétního stipendijního pobytu, který zahrnuje i informaci o spolupráci se zahraničními subjekty při zpracování žádostí o stipendia.