Norské fondy a fondy EHP se zúčastní akce Muzejní noc 2016

Dovolujeme si Vás pozvat na akci Muzejní noc dne 11. června 2016 do budovy Národní technické knihovny, kde proběhne prezentace výsledků projektu Centra pro otázky životního prostředí, Univerzity Karlovy v Praze Podnikání a inovace v českých rurálních komunitách. Více informací o projektu naleznete zde.

 DZS_NF_plakatA1_COZP-page-001.jpg

Zpět