Tematický monitoring Erasmu+ a Evropského sboru solidarity se věnoval digitalizaci v mezinárodní spolupráci

Tématem tradičního diskusního fóra byla letos role digitalizace v mezinárodní spolupráci a vzdělávání.

Tematický monitoring je pravidelná akce, kterou v Domě zahraniční spolupráce (DZS) pořádáme pro právě běžící projekty v programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Letos se fórum uskutečnilo 23. června ve virtuálním studiu za účasti zástupců DZS, univerzit a dalších odborníků z oblasti mezinárodního vzdělávání. Společným jmenovatelem dvanácti prezentací, diskusních panelů a workshopů byla otázka, jakou roli dnes hraje digitalizace v prostředí mezinárodní spolupráce a vzdělávání

Digitalizace představuje velmi aktuální téma v pandemické a postpandemické době, což je vyjádřeno také v prioritách nového programového období programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. "Digitalizace je cesta pro rozvoj institucí i jednotlivců. Erasmus+ a Evropský sbor solidarity jsou programy, které nabízejí konkrétní nástroje, jak digitální kompetence posílit," připomněla roli obou programů v této problematice v úvodním příspěvku ředitelka DZS Dana Petrova.

Tematický monitorting digitalizace
Zahájení a prezentace Úvod do problematiky digitalizace v mezinárodním vzdělávání

Jako klíčovou pro budoucnost mezinárodního vzdělávání považovali digitalizaci také všichni účastnící panelové diskuze. Těmi byli Anežka Müller, koordinátorka organizace Česko.Digital, Lucie Rohlíková ze Západočeské univerzity v Plzni, learning designer Brano Frk ze společnosti Õppus a Bohuslav Hora, ambasador programu eTwinning ze Základní a mateřské školy Chraštice. „Digitální technologie jsou a budou součástí našeho života, a proto by měly být zahrnuty i do procesu vzdělávání,“ konstatovala Anežka Müller.

Panelová diskuze na téma digitalizace v mezinárodním vzdělávání
Panelová diskuze na téma digitalizace v mezinárodním vzdělávání

Další program se skládal z několika paralelně běžících workshopů s odborníky, kteří se k otázce digitalizace stavěli z různých perspektiv. Lucie Kosová z Ministerstva vnitra České republiky se například věnovala otázkám rizik a prevence v kyberprostoru. Lenka Henebergová a Michal Uhl z DZS představili v diskuzních workshopech možnosti projektového řízení v rámci programů Erasmu+ a Evropský sbor solidarity v online prostoru. Vít Pászto z Univerzity Palackého v Olomouci se zase zaměřil na oblast kombinovaných mobilit, tedy na kombinaci virtuálních a fyzických studijních výjezdů.

Digitalizace již nepředstavuje pouze nadstavbu, ale je nutné na ni nahlížet jako na standardní a nezbytný nástroj v oblasti mezinárodního vzdělávání a spolupráce. "Všichni z nás jsme v zásadě na začátku digitální transformace. Ti nejlepší z nás možná v polovině. Zásadní je, neuhnout z této cesty. Vítězové budou ti, kteří vydrží a proces transformace úspěšně dokončí," popsala Dana Petrova hlavní úkoly a výzvy, před kterými nyní ve světě mezinárodního vzdělávání stojíme.