Aktuality v dubnu 2024

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek

Akce

Deutsch attrAKTIV – informační akce pro budoucí učitele

Goethe-Institut Praha a informační kancelář DAAD v Praze pořádají akci Deutsch attrAKTIV pro studenty a nedávné absolventy učitelství němčiny, germanistiky a německé translatologie. Akce je určená všem zájemcům, kteří hledají inspiraci pro své budoucí povolání učitele a chtějí se dovědět víc o možnostech, které se nabízejí v oblasti česko-německých vztahů. Na účastníky čekají workshopy a prezentace, stánky partnerských organizací, spousta nových impulsů a zábavy. Akce proběhne prezenčně 11. dubna 2024 od 10:00 do 17:00 v Goethe-Institutu v Praze. Účast na je zdarma, je však nutná předchozí registrace. V případě zájmu vyplňte registrační formulář a zašlete jej DAAD na deutsch.attraktiv@daad.cz. Další informace o akci Deutsch attrAKTIV  2024 naleznete na stránkách DAAD a v programu akce

Frankofonní letní univerzita v Bukurešti 2024

Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) ve spolupráci s rumunskou Národní vědeckotechnickou univerzitou POLITEHNICA Bukurešť pořádá 1.  5. července 2024 Frankofonní letní univerzitu v oblasti mezinárodních vztahů. Program je určen studentům a absolventům vysokých škol ve věku 20 až 28 let. Bližší informace jsou k dispozici v detailech události na stránkách Maison de la Francophonie, přes které probíhá i podávání přihlášek. Uzávěrka přihlášek je 14. května 2024.

Mezinárodní konference o stážích v Dublinu 2024

18.–20. června 2024 proběhne v irském Dublinu další ročník mezinárodní konference International Internship Conference. Tématem bude „Přizpůsobení se změnám: prosperování v globálním prostředí stáží“. Konference proběhne na půdě University College Dublin. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách konference.

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2024/2025

Průběžně aktualizované přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2024/2025 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA. K dispozici je také souhrnný katalog stipendijních nabídek na akademický na stránkách AIA

Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích na základě mezinárodních smluv

10. října uspořádaly AIA a programy AKTION a CEEPUS společný infowebinář o stipendijních nabídkách pobytů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Pro zájemce jsou nyní k dispozici
ke stažení materiály vytvořené při příležitosti webináře, rozšířená prezentace
a infobrožura.

Stipendijní nabídky pro všechny veřejné VŠ

Navýšení stipendií hrazených ze strany České republiky

MŠMT informovalo, že s platností od 1. října 2023 byly navýšeny sazby stipendií, které dle bilaterálních mezinárodních smluv o spolupráci ve vzdělávání hradí MŠMT ČR. Navýšení se týká stipendijních pobytů v Albánii, Číně, Maďarsku, Polsku a Rumunsku, sazby jsou pro uvedené země jednotné: pro studenty v BSP a MSP 12 000 Kč měsíčně, pro studenty DSP a pro akademické pracovníky 13 000 Kč měsíčně.

Jižní Korea – letní kurz korejštiny

MŠMT ČR a Velvyslanectví Korejské republiky v ČR na základě nové bilaterální dohody vypisují výběrové řízení na obsazení 5 míst na letním kurzu korejštiny v roce 2024. Kurzy nabízené studentům zahraničních univerzit každoročně pořádají jihokorejské vysoké školy v délce 2 až 4 týdny. Podrobnosti k požadovaným dokumentům a další pokyny k podání žádosti naleznete v detailu nabídky.
Termín pro podání přihlášek: 17. duben 2024

Německo DAAD – stipendia Green Hydrogen

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendijní pobyty pro studenty MSP, DSP a postdoktorandy v oblasti GH(Green Hydrogen) v SRN s nástupem nejdříve od 1. září 2024. Stipendium je možné využít pro:
→ absolvování části studia v rámci MSP na státní nebo státem uznané VŠ v SRN (3-18 měsíců)
→ roční studijní pobyt v rámci MSP probíhajícího na VŠ v ČR
→ 2–6měsíční pobyt za účelem psaní diplomové práce v rámci mezinárodního MSP na státní nebo státem uznané VŠ  nebo podniku v SRN
→ 2–3měsíční stáže v oblasti GH2 v německé neuniverzitní instituci dle vlastního výběru
Termín pro podání žádostí: 10. duben 2024, další termín bude pravděpodobně na podzim 2024
Bližší informace: stručný přehled ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách DAAD 

Německo, DAAD – bilaterální výměna vědců

Německá akademická výměnná služba (DAAD) podpoří akademické a vědecké pracovníky v realizaci bilaterálních výměn v délce 7 dní až 3 měsíců.  Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál DAAD. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD.
Termín pro podání přihlášek: 30. duben 2024

Další programy

Lektoři českého jazyka a literatury v Egyptě, Francii a Itálii

MŠMT ve spolupráci s DZS vypisuje výběrové řízení na obsazení míst lektorů českého jazyka a literatury na lektorátech v Egyptě (Káhira), Francii (Paříž – Sorbonna) a Itálii (Padova). Podrobnosti o podmínkách výběrového řízení do jednotlivých destinací a požadavcích kladených na uchazeče najdete na stránkách DZS. Termín pro podání přihlášek: 4. duben 2024

Stipendia pro magisterské studium v Belgii – Master Mind Scholarships

Vlámské Ministerstvo školství nabízí výjimečným studentům z celého světa stipendia k navazujícímu magisterskému studiu ve Vlámském regionu Belgie a v Bruselu. Součástí stipendia je grant ve výši max. 10 000 € a prominutí školného na akademický rok. Držiteli stipendia může být účtován administrativní poplatek. Grant se vyplácí ve splátkách, pokrývá náklady na ubytování, pojištění a životní náklady. V případě zájmu je nejprve nutné podat žádost na jednu z vlámských institucí zapojených do stipendijního programu Master Mind Scholarships. Podrobnější informace ohledně stipendia a procesu podání žádosti naleznete na stránkách Studyinflanders.be.
Termín pro podání žádostí: 28. duben 2024

Stipendia Bending Spoons v oblasti IT pro neurodivergentní studenty a studenty s postižením

Stipendia programu The Bending Spoons EmployAbility Computer Science Scholarships jsou určena pro neurodivergentní studenty a studenty s mentálním nebo fyzickým postižením či s dlouhodobými zdravotními potížemi. O stipendium se mohou ucházet studenti BSP, MSP a DSP na univerzitách v Evropě a ve Velké Británii v oborech informatika, výpočetní technika, informační technologie a v souvisejících technických oborech.
Termín pro podání žádostí: 5. duben 2024
Bližší informace: v detailu programu na stránkách EmployAbility, dotazy je možné zasílat na bendingspoons@employ-ability.org.uk.

Thajsko – stipendia pro absolvování celého studia

Thajské vysoké školy nabízí zahraničním uchazečům stipendia pro pregraduální i postgraduální studium v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Seznam škol a oborů, na kterých je aktuálně možné získat, naleznete v přehledu na rok 2024 thajského Ministerstva vyššího školství, vědy, výzkumu a inovace. Žádosti o stipendium přijímají jednotlivé VŠ, v případě zájmu je nutné kontaktovat koordinátora z příslušné thajské VŠ.
Termíny a bližší podmínky pro podání žádostí určují jednotlivé VŠ.
Stručný přehled stipendijní nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií AIA.

Tchaj-wan – pregraduální a postgraduální studijní programy  

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (THKK) v Praze informuje o nabídce stipendií ke studiu na Tchaj-wanu: (a) Tchaj-wanský stipendijní program zaměřený na financování studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Držitelé stipendia získají částku ve výši až 20 000 TWD měsíčně a současně mohou být osvobozeni od poplatků za studium; (b) Huayu Enrichment Scholarship Program nabízí stipendia k účasti v jazykovém kurzu mandarínské čínštiny v délce od 3 do 12 měsíců. Vybraní žadatelé získají stipendium ve výši 25 000 TWD měsíčně.
Termín pro podání přihlášek do THKK: 10. dubna 2024

Finsko – EDUFI Fellowship, stipendia pro doktorandy

Finská národní rada pro vzdělávání (EDUFI) nabízí zahraničním doktorandským studentům stipendia pro 3-12-měsíční pobyty na VŠ ve Finsku. Stipendia jsou určena především pro studenty DSP, kteří plánují získat doktorát či dvojí doktorát, nebo realizovat výzkum na VŠ ve Finsku. Žádost o stipendium posílá EDUFI příslušná finská VŠ.
Termín pro podání žádostí: průběžně, nejméně 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu.
Bližší informace: na stránkách Finské národní agentury pro vzdělávání

Německo, Universität Bonn – stipendijní pobyt v rámci MSP na Fakultě protestantské teologie

Centrum pro náboženství a společnost (Zentrum für Religion und Gesellschaft) Universität Bonn nabízí plné a částečné stipendium na roční magisterské studium na Fakultě protestantské teologie. Termín pro podání žádostí: 30. duben 2024
Bližší informace: na stránkách Universität Bonn

Německo, Bayerova nadace – stipendia pro studenty a mladé výzkumníky

Bayerova nadace nabízí několik druhů stipendií pro studenty a absolventy k financování vzdělávání v Německu:
→ Výzkumná stipendia pro studenty v oblasti biověd v délce 2 týdny – 6 měsíců
→ Stipendia pro vzdělávání ve vědě, technice, inženýrství a matematice pro studenty učitelských oborů a mladé pedagogy
→ Stipendia pro praktikanty a mladé odborníky z oblasti věd o živote (farmacie, vědy o rostlinách, zdravotní péče) – uchazeči musí studovat nebo pracovat v německých spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Hesensko nebo Berlín.
Termín pro podání žádostí: 8. duben 2024
Bližší informace: na stránkách Bayerovy nadace

Kanada – stipendijní pobyt pro doktorandy na Wirthově institutu rakouských
a středoevropských studií, University of Alberta

The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies (WIACES), University of Alberta v kanadském Edmontonu nabízí studentům DSP z ČR možnost získat stipendium Czech Doctoral Research Fellowship na akademický rok 2024/2025. Stipendium je určeno k absolvování 8měsíčního pobytu na WIACES věnovaného zejména výzkumu v rámci disertační práce. Nabízeno je jedno stipendijní místo. 
Žádosti se zasílají emailem přímo WIACES (rawright@ualberta.cado 15. dubna 2024.
Další informace: v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, v článku na stránkách MŠMT a na stránkách University of Alberta

Stáže na školách v Bavorsku, SRN – asistenti výuky češtiny

Bavorské státní ministerstvo vyučování a kultu nabízí zájemcům z České republiky stipendia pro 5 nebo10měsíční stáže na školách ve Svobodném státě Bavorsko ve školním roce 2024/2025. Stážisté budou působit jako asistenti německých učitelů při výuce češtiny (nepovedou samostatnou výuku). Stážisté budou pobírat stipendium ve výši 1000 EUR měsíčně. Přihlásit se mohou absolventi a studenti (po 4. semestru studia) v oboru německý jazyk ve věku do 29 let.
Přihlášky přijímá saská strana emailem do 30. dubna 2024.
Bližší informace naleznete v přehledu nabídky

Stáže pro budoucí učitele na školách v Sasku, SRN – asistenti výuky češtiny

Saské státní ministerstvo kultu nabízí zájemcům z České republiky stipendia pro stáže na školách ve Svobodném státě Sasko ve školním roce 2024/2025. Stážisté budou působit jako asistenti německých učitelů při výuce češtiny (nepovedou samostatnou výuku). Stážisté budou pobírat stipendium ve výši 1000 EUR měsíčně. Přihlásit se mohou absolventi a studenti (po 4. semestru studia) v oborech germanistika a učitelství německého jazyka ve věku 20 až 29 let.
Přihlášky přijímá saská strana emailem do 31. května 2024.
Bližší informace naleznete v přehledu nabídky

Stáže pro budoucí učitele němčiny na bilingvním gymnáziu Komensky ve Vídni

Bilingvní reálné gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni nabízí studentům BSP a MSP v oboru učitelství německého jazyka stáže v akademickém roce 2024/2025. Odměna je po dohodě s provozovatelem školy, stáž je vhodné uskutečnit s programem Erasmus+. Bližší informace naleznete v informačním letáku.
Přihlášky přijímá: gymnázium na helena.huber@komensky.at do 14. května 2024.

Švýcarská škola pro veřejnou správu při ETH v Curychu

Švýcarská škola pro veřejnou správu při ETH v Curychu (Swiss School of Public Governance) nabízí studijní program Certifikát pokročilých studií veřejné správy a řízení (Certificate of Advanced Studies in Public Governance and Administration – CAS PGA). Tento inovativní program dalšího vzdělávání byl vytvořen pro mladé odborníky z celého světa s cílem připravit novou generaci vedoucích pracovníků pro veřejný sektor, mezinárodní a nevládní organizace, akademickou sféru i soukromý sektor. Blokový kurz CAS PGA 2024 proběhne v termínu: 22. srpen–6. září 2024 v kampusu ETH ve švýcarském Curychu.
Termín pro podávání žádosti pro účast v programu: 15. březen–15. červen 2024 a pro žádosti o stipendia: 1. leden–29. únor 2024.
Bližší informace o programu jsou k dispozici na webu programu a v letáku na 2024. V případě dotazů kontaktujte koordinátorku programu: Maryna Lakhno, maryna.lakhno@mtec.ethz.ch, tel. +41 44 632 84 86.

Stipendia Visegrad Fellowship Program Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách.
Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad.
Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu.
Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně
na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu

Stipendia Visegrad Scholarship Program Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegradský fond nabízí občanům zemí V4 stipendia k realizaci studijních a výzkumných pobytů v jiných členských zemích V4  nebo na akreditovaných VŠ v Albánii, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Gruzii, Kosovu, Moldavsku, Severní Makedonii, Srbsku, na Ukrajině. Se stipendiem je možné uskutečnit studijní pobyt v rámci magisterského studia v délce 1–4 semestry nebo post magisterský studijní či výzkumný pobyt v délce 1–2 semestry.
Termín pro podání žádostí: 15. duben 2024
Bližší informace: na stránkách programu

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum
na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

Evropská organizace pro jaderný výzkum – CERN  placené stáže pro studenty a absolventy

CERN nabízí studentům z vysokých škol v ČR podporu v rámci studentských a absolventských programů, aktuálně Absolventské programy: 
ORIGIN / Early Career Professionals programme – pro absolventy s max. 2 roky praxe od dokončení studia, a to jak odborných škol, tak absolventů bakalářského či magisterské stupně studia. Termíny pro podání přihlášek: 14. duben 2024, 7. červenec 2024, 17. říjen 2024
QUEST/ Experienced Projects Graduates pro zkušené absolventy, tj. absolventy MSP s 2–6 lety praxe od skončení studia či absolventy DSP s max. 3 lety relevantní praxe. Přihlášky je možné podávat na průběžně vypisované pozice
RESEARCH Fellowship pro absolventy doktorského stupně studia s praxí do 3–6 let. Termíny pro podání přihlášek: 4. březen 2024 & 2. září 2024

Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete na stránkách CERN pod odkazy výše. S dotazy je možné kontaktovat pana Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na ondrej.novak@msmt.cz.

Singapur – stipendia agentury A*STAR

Singapurská agentura A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) nabízí zahraničním studentům a absolventům studijních oborů v oblasti biomedicínských, technických a technologických věd, fyziky, IT a příbuzných disciplín stipendia k realizaci studijních pobytů na univerzitách v Singapuru. Udělováno je několik druhů stipendií:
→ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)
Stipendia pro studenty BSP a MSP pro studijní pobyty v délce 2–6 měsíců
Termíny pro podání žádostí: 15. únor pro pobyty zahájené od července daného roku; 15. červen pro pobyty zahájené od listopadu daného roku; 15. říjen pro pobyty zahájené března následujícího roku. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Singapore International Graduate Award (SINGA)
Stipendia pro absolventy BSP a MSP určená k absolvování celého DSP v max. délce 4 roky
Termíny pro podání žádostí: 1. červen pro přijímací řízení v lednu následujícího roku; 1.12. pro přijímací řízení v srpnu následujícího roku
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Research Attachment Programme (ARAP)
Výzkumné pobyty pro studenty DSP v délce od 1 do 2 let
Termín pro podání nominací: 15. květen a 30. listopad. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

Podrobné informace naleznete na stránkách agentury A*STAR.

Finsko – EDUFI Fellowships – stipendia pro studenty DSP 

Finská národní agentura pro vzdělávání EDUFI nabízí studentům DSP stipendia pro realizaci výzkumných pobytů v délce 3–12 měsíců na univerzitách ve Finsku. Žádost o stipendium předkládá na EDUFI příslušná finská univerzita.
Další informace: na stránkách EDUFI
Termín pro podání žádostí: průběžně, min. 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu

Indonésie  –  stipendijní program Darmasiswa 

Vláda Indonéské republiky nabízí roční studijní pobyty na 72 vybraných vysokých školách v Indonésii, určený ke studiu indonéského jazyka, umění, hudby, řemesel a dalších specifických oborů. Podrobné informace jsou dostupné na stránkách programu Darmasiswa a v Instrukcích programu Darmasiswa na akademický rok 2024/2025. Termín pro podání žádostí: 7. duben 2024

Korejská republika – DUO-Korea Fellowship

Program DUO-Korea Fellowship sponzorován Ministerstvem školství Korejské republiky umožňuje studentům BSP a MSP všech oborů vyjet na výměnné studijní pobyty na korejských univerzitách. Program je založen na reciprocitě, studenti jsou vysílání na základě dohody o dvoustranné spolupráci v rámci programu DUO-Korea Fellowship mezi konkrétní vysokou školou v Korejské republice s vysokou školou v České republice. Jedna i druhá strana vysílá současně studenta na partnerskou instituci. Stipendia jsou udělována pro jednosemestrální pobyty v délce max. 4 měsíce, každému účastníkovi je uděleno stipendium v celkové sumě 4000 EUR na pokrytí veškerých nákladů spojených s pobytem. Stipendijní žádost musí podat partnerská korejská VŠ v terermínu do 20. května 2024. Další informace a odkazy naleznete v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA.

Ázerbájdžán – stipendia Khazar State University

Velvyslanectví Ázerbájdžánu informuje o dvou stipendijních nabídkách Khazar State University:
→ stipendium Nailekhanimovy nadace pro dívky/ženy ke studiu navazujících magisterských a doktorských programů, uzávěrka žádostí 1. červen 2024
→ prospěchové stipendium pro vynikající studenty BSP, MSP a MSPN, uzávěrka žádostí 15. květen 2024
Podrobné informace ke stipendijních nabídkách jsou k dispozici na stránkách Khazar State University

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct
s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Giovani in Crescendo, digital edition 2024 – hudební soutěž v Itálii

Symfonický orchestr G. Rossiniho pod záštitou Ministerstva školství, univerzit a výzkumu a města Pesaro pořádají letos 11. ročník hudební soutěže Giovani in Crescendo – digital edition 2024. Cílem soutěže je podpořit výměnu hudebních zkušeností, nabídnout zejména mladým lidem důležitou příležitost k růstu jako interpretům, hudebníkům, ale především jako osobnostem. Soutěže se mohou zůčastnit účastníci od 6 do 45 let jako sólisté i skupiny. Termín pro přihlášení je do 10. dubna 2024. Slavnostní předávání cen proběhne online 11. května 2024.
Další informace naleznete v přehledu na stránkách AIA.

Belgie, Vlámsko – podpora výzkumu v rámci programu Odysseus

Vlámská nadace Research Foundation – Flanders (FWO) nabízí v rámci programu Odysseus vynikajícím výzkumným pracovníkům počáteční financování vlastního výzkumu na půdě některé z vlámských univerzit po dobu 5 let. Jedinečnost programu spočívá v kombinaci pracovní pozice na vlámské univerzitě s financováním projektu pro založení vlastního výzkumného týmu. Program nabízí dva typy financování:
→ Odysseus typ I pro výzkumné pracovníky, kteří jsou mezinárodně uznávanými průkopníky ve svém oboru; financování výzkumu: od 400 000 do 700 000 EUR ročně (2 000 000 až 3 500 000 EUR na období 5 let).
→ Odysseus typ II pro postdoktorandy (s max. 12 let postdoktorského působení), kteří mají potenciál rozvinout vedoucí mezinárodní pozici; financování výzkumu: od 100 000 EUR do 200 000 EUR ročně (500 000 EUR až 1 000 000 EUR na období 5 let).
Aktuální uzávěrka přihlášek je 30. září 2024.
Více informací i pokyny pro uchazeče naleznete v detailu programu Odysseus.

Nabídky pro samoplátce

Mezinárodní letní akademie pro budování míru, řešení konfliktů, mediaci, spravedlnost, mezinárodní bezpečnost, leadership a mezikulturní dialog 2024

Letní akademie pořádaná Institutem pro mír a dialog (Institute for Peace and Dialogue – IPD) proběhne 5.–21. srpna 2024 v Bazileji (Švýcarsko). 
Cílem 14. letní akademie je posílení dovedností zástupců státních institucí, podnikatelského sektoru, nevládních a neziskových organizací, vzdělávacích institucí, náboženských organizací, nezávislých mediátorů, politiků a studentů prostřednictvím akademických i pracovních školení v oblasti budování míru, mediace, řešení konfliktů, vedení mezinárodní bezpečnosti a mezikulturního dialogu. Přihlášky na letní akademii se zasílají emailem na adresu fhuseynli@ipdinstitute.ch do 1. července 2024, pro přihlášky zaslané do 30. dubna 2024 je k dispozici sleva. Informace o akci a dalších letních programech naleznete ve stručném přehledu a podrobně na stránkách IPD. S dotazy kontaktujte IPD emailem na fhuseynli@ipdinstitute.ch nebo přes LinkedIn.

18. ročník Baku Summer Energy School

Akci pořádá Ústav pro rozvoj a diplomacii Univerzity ADA (IDD) ve spolupráci s Nadací Univerzity ADA, Státní ropnou společností Ázerbájdžánské republiky (SOCAR), BP v Ázerbájdžánu, KOLIN Ázerbájdžán a GL. Akce se uskuteční 8.-19. července 2024. Akce bude mít i letos mezinárodní formát, tj. část programu proběhne v Ázerbájdžánu a část v gruzínském Tbilisi. Účastnický poplatek je 3 000 USD.
Bližší informace jsou k dispozici na stránkách IDD.

Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

PŘEHLED TERMÍNŮ

05. 04. – uzávěrka žádostí o stipendia – Bending Spoons – studenti IT

07. 04. – uzávěrka žádostí o stipendia – Indonésie, stipendijní program Darmasiswa – studenti

08. 04. – uzávěrka žádostí o stipendia – Německo, Bayerova nadace – studenti, absolventi

10. 04. – uzávěrka žádostí o stipendia – Německo, DAAD – stipendia Green Hydrogen – studenti, absolventi

28. 04. – uzávěrka žádostí o stipendia – Belgie, Master Mind Scholarships – studenti

30. 04. – uzávěrka žádostí o stipendia – Německo, protestantská teologie na Universität Bonn – studenti

15. 04. – uzávěrka žádostí o stipendia – Visegrad Scholarship Program – Maďarsko, Polsko, Slovensko – studenti

30. 04. – uzávěrka žádostí o stipendia –Německo, stáže na bavorských školách – studenti, absolventi

14. 05. – uzávěrka žádostí o stipendia – Rakousko, stáže gymnáziu Komensky ve Vídni – studenti

14. 05. – uzávěrka přihlášek na akci – Frankofonní letní univerzita v Bukurešti 2024

15. 05. – uzávěrka žádostí o stipendia – A*STAR Singapore Research Attachment Programme

15. 05. – uzávěrka žádostí o stipendia – Ázerbájdžán, prospěchové stipendium Khazar State University

20. 05. – uzávěrka žádostí o stipendia – Korejská republika – DUO-Korea Fellowship

31. 05. – uzávěrka žádostí o stipendia – Německo, stáže na školách v Sasku – studenti, absolventi

01. 06. – uzávěrka žádostí o stipendia – Ázerbájdžán, Khazar State University, stipendium Nailekhanimovy nadace pro ženy

01. 06. – uzávěrka žádostí o stipendia – A*STAR Singapore International Graduate Award

15. 06. – uzávěrka žádostí o stipendia – A*STAR Singapore International Pre-Graduate Award