Aktuality v září 2023

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek.

Akce

Infoseminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce – 7. září v DZS

Na začátek nového akademického roku připravujeme pro pracovníky vysokých škol infoseminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce programů AIA, AKTION, CEEPUS a Fondy EHP. Součástí programu budou také krátké příspěvky bývalých stipendistů. Seminář proběhne 7. 9. 2023 od 13:00 do 15:00 prezenčně v budově DZS, Na Poříčí 4, Praha 1. Kapacita semináře se velmi rychle naplnila, proto již není možná registrace dalších účastníků. 

Infowebinář Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích – 10. října online

Infowebinář pro zájemce o stipendijní pobyty v Německu, Rakousku a Švýcarsku proběhne 10. října 2023 od 15:00 do 16:00 online přes MS Teams. Prezentovány budou nabídky v gesci Akademické informační agentury a programů AKTION a CEEPUS, se svými zkušenostmi z pobytů se podělí také bývalí stipendisté jako příklady dobré praxe. Webinář
je určen především pro studenty magisterských a doktorských studijních programů
a pracovníky zahraničních oddělení veřejných VŠ
. Pro účast je nutná registrace přes online formulář nejpozději do 8. října.

 Akce BTHA "Za studiem do Bavorska!" – 10. října online

Informační akce Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) pro zájemce
o stipendia ke studiu na bavorských vysokých školách a k účasti na letních školách v Bavorsku proběhne online 10. října 2023 od 16:00. Pro účast na akci není nutná registrace, stačí se připojit přes Zoom. Více informací naleznete v pozvánce na akci.

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2024/2025

Přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2024/2025 budou v průběhu září zveřejněny ve vyhledávači stipendií AIA a později také v podobě souhrnného katalogu na stránkách AIA

Stipendijní nabídky pro všechny veřejné VŠ

Gruzie – pobyty pro pedagogy

Ministerstvo školství, vědy, kultury a sportu Gruzie nabízí VŠ pedagogům stipendia k realizaci  přednáškových a výzkumných pobytů v délce do 1 měsíce. Přihlášky je možné podávat průběžně, není stanovena uzávěrka, přihlášku je však nutné podat nejpozději 2 měsíce před plánovaným datem zahájení pobytu.
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA
Přihlášky přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zasílat emailem na
e-podatelna@dzs.cz

Německo – stipendia DAAD – umělecké obory

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru.
Stipendia pro studenty a absolventy v délce 10-24 měsíců jsou určena k financování studijního pobytu v rámci MSP nebo absolvování celého studia MSP v uměleckých oborech. Termíny uzávěrek pro jednotlivé obory se liší:
     architektura, urbanismus, památková péče a další příbuzné obory – 25. září 2023
     
hudba – 28. září 2023
     
scénické umění – 2. listopad 2023
     
výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film – 30. listopad 2023
Stipendia pro VŠ pedagogy jsou určena pro pracovní pobyty v oblasti umění a architektury v délce 1-3 měsíců, termín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.
Přehled nabídek DAAD pro umělecké obory naleznete na stránkách AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál DAAD

Německo – stipendia DAAD – všechny vědní obory

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru.
Stipendia pro studenty a absolventy umožňují buďto absolvování celého studia v MSP
(10-24 měsíců), realizaci doktorátu pod dvojím vedením nebo uskutečnit studijní a výzkumné pobyty:
    magisterské studium pro všechny vědní obory 
    krátké výzkumné pobyty pro studenty DSP a postdoktorandy: 1-6 měsíců 
    roční výzkumné pobyty pro studenty DSP: 7-12 měsíců 
    cotutelle/doktorát pod dvojím vedením 
Stipendia pro VŠ pedagogy a vědecké pracovníky jsou poskytována k realizaci 
výzkumných pobytů v délce 1-3 měsíců.
Přehled nabídek DAAD pro všechny vědní obory naleznete na stránkách AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál DAAD, termín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.

Německo – stipendia DAAD – Alumni
DAAD umožňuje bývalým stipendistům získat stipendium opětovně, pokud jejich pobyt se stipendiem DAAD byl delší než 6 měsíců. Bližší informace naleznete v detailu stipendijní nabídky nová pozvání pro bývalé stipendisty na stránkách DAAD a v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA. Termín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.

Rakousko – AKTION – stipendia pro studenty MSP a DSP a akademické pracovníky

AKTION Česká republika – Rakousko nabízí studentům MSP a DSP a akademickým pracovníkům veřejných VŠ financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2024. Pobyty akademických pracovníků trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendia pro studenty MSP a DSP jsou u žádostí podaných v roce 2023
ve výši 1150 eur měsíčně, pro žádosti podané v roce 2024 platí navýšení stipendia na 1250 eur měsíčně. Akademičtí pracovníci dostávají stipendium ve výši 1250 eur měsíčně.
Kompletní nabídku stipendií AKTION naleznete ve vyhledávači stipendií, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách programu AKTION.
Termín pro podání žádostí pro jednotlivé druhy pobytů se liší:
pobyty studentů a akademiků v délce 1-3 měsíce – 31. říjen 2023 pro pobyty v LS 2024; 15. březen 2024 pro pobyty v ZS 2024/2025
pobyty akademiků v délce do 1 měsíce – 30. listopad 2023; 15. březen 2024

Švýcarsko – Swiss Government Excellence Scholarships – stipendijní pobyty v rámci postgraduálního studia

Vláda Švýcarské konfederace nabízí výjimečným studentům a absolventům prestižní stipendia pro postgraduální pobyty na veřejných vysokých školách ve Švýcarsku. Stipendia jsou určena pro:
→ studenty DSP a postdoktorandy ve všech vědních oborech (2 místa pro ČR)
→ studenty konzervatoří a vysokých škol všech uměleckých směrů (bez stanovené kvóty)

Přehled informací o stipendijní nabídce naleznete od ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA a na stránkách švýcarské vlády. POZOR: podklady pro podání žádosti o stipendium (Application Package) nejsou zveřejněny online. Je třeba, aby si zájemce nejdříve ověřil 
na stránkách švýcarské vlády, zda splňuje formální kritéria pro uchazeče a následně kontaktoval AIA (aia@dzs.cz) s požadavkem o poskytnutí podkladů. Žádosti včetně  příloh se podávají v tištěné podobě ve dvou sadách na adrese AIA – poštou nebo osobním doručením na podatelnu.
Termín pro podání žádostí: 16. listopad 2023

Další programy

Fulbrightovo stipendium pro postgraduální studium v USA

Fulbrightova komise nabízí prestižní stipendijní pobyty v USA na úrovni MSP a DSP pro všechny obory, s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Stipendium je možné využít pro výzkumné nebo studijní pobyty, ale také pro absolvování celého studia. Stipendium je udělováno na dobu 4 až 9 měsíců, podle potřeb projektu. Podmínkou
pro uchazeče je české občanství, dokončený min. BSP a velmi dobrá znalost angličtiny.
Přihlášky přijímá Fulbrightova komise online. Bližší informace naleznete na stránce stipendia a v informačním letáku stipendia, obrátit se můžete také na Poradenské centrum Fulbrightovy komise.
Termíny pro podání přihlášek:
→ stipendia k absolvování celého studia (degree student): 1. září 2023
→ studijní pobyty (non-degree student): 1. září 2023
→ výzkumné pobyty (visiting student researcher): 1. února 2024

Vzdělávací a výzkumné pobyty ve výzkumné laboratoři Správy národních archivů
a záznamů USA

Fulbrightova komise nabízí stipendium NARA Heritage Science Award pro 5–12-timěsíční vzdělávací a výzkumné pobyty zejména v oblasti archivnictví, restaurátorství a konzervace ve výzkumné laboratoři americké Správy národních archivů a záznamů (NARA) – Heritage Science Research and Testing Lab, College Park, MD. O stipendium se mohou ucházet výzkumníci s ukončeným MSP, studenti DSP, upřednostňováni jsou uchazeči s ukončeným DSP.
Přihlášky se podávají online přes stránky Fulbrightovy komise.
Podrobné informace o stipendiu naleznete na webu programu Fulbright. S dotazy můžete kontaktovat fulbrightnationalarchives@iie.org.
Termín pro podání přihlášek: 15. října 2023

Stipendia Visegrad Fellowship Program Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách.
Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad.
Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu.
Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně
na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu

Japonsko – krátkodobý program MIRAI pro studenty

Krátkodobý program MIRAI – Mutual-understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative, nabízí perspektivním studentům příležitost navázat intelektuální výměnu s japonskými studenty a vědeckými pracovníky stejné generace. Program proběhne v angličtině. Podmínkou účasti jsou vynikající akademické výsledky. Program je rozdělen do tematických skupin, účastníci z České republiky se mohou hlásit do skupin:
2 Diplomacie a bezpečnost 14.-21. listopad 2023
3 Ekonomika a obchod 14.-21. listopad 2023
4 Věda a technologie   13.-21. únor 2024
5 Životní prostředí a ekologie 14.-21. listopad 23
7 Kultura a regionální objevování – proběhne ONLINE ve dvou částech: 10.-14. & 17.-21. října 2023
Přihlášky se podávají online do 11. září 2023. Podrobné informace ke stipendijnímu programu, podávání přihlášek a potřebných dokumentech naleznete na stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR.

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum
na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI
na akademický rok od října do června.

Stipendijní pobyty v Indii – Horizon Europe & Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) Global Postdoctoral Fellowships 

Program Evropské unie Horizon Europe nabízí v rámci MSCA stipendijní pobyty v Indii
pro vědecké pracovníky a akademiky v různých oborech. Podmínkou je ukončené PhD. studium. Stipendium je možné využít k pobytu v délce 12 až 24 měsíců na různých veřejných
i soukromých výzkumných institucích v Indii (univerzity, výzkumné ústavy, soukromé společnosti). Součástí stipendia je štědrý plat a úhrada výzkumných nákladů. Bližší informace naleznete na stránkách programu Horizon Europe – MSCA Postdoctoral Fellowships 2023 – Global Fellowships a v letáku programu na rok 2023. Žádosti se podávají online přes portál Evropské komise.
Termín pro podání žádostí: 13. září 2023

Singapur – stipendia agentury A*STAR
Singapurská agentura A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) nabízí zahraničním studentům a absolventům studijních oborů v oblasti biomedicínských, technických a technologických věd, fyziky, IT a příbuzných disciplín stipendia k realizaci studijních pobytů na univerzitách v Singapuru. Udělováno je několik druhů stipendií:
→ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)
Stipendia pro studenty BSP a MSP pro studijní pobyty v délce 2–6 měsíců
Termíny pro podání žádostí: 15. 2. pro pobyty zahájené od července daného roku; 15. 6. pro pobyty zahájené od listopadu daného roku; 15. 10. pro pobyty zahájené března následujícího roku
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Singapore International Graduate Award (SINGA)
Stipendia pro absolventy BSP a MSP určená k absolvování celého DSP v max. délce 4 roky
Termíny pro podání žádostí: 1. 6. pro přijímací řízení v lednu následujícího roku; 1. 12. pro přijímací řízení v srpnu následujícího roku
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Research Attachment Programme (ARAP)
Výzkumné pobyty pro studenty DSP v délce od 1 do 2 let
Termín pro podání nominací: 15. 5. a 30. 11.
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

Podrobné informace naleznete na stránkách agentury A*STAR.

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct
s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Finsko – EDUFI Fellowships – stipendia pro studenty DSP 

Finská národní agentura pro vzdělávání EDUFI nabízí studentům DSP stipendia pro realizaci výzkumných pobytů v délce 3 - 12 měsíců na univerzitách ve Finsku. Žádost o stipendium předkládá na EDUFI příslušná finská univerzita.
Další informace: na stránkách EDUFI
Termín pro podání žádostí: průběžně, min. 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu

Německo – stipendia programu Německé spolkové nadace pro životní prostředí MOE

Německá spolková nadace pro životní prostředí (DBU / Deutsche Bundesstiftung Umwelt) nabízí v rámci programu MOE stipendia pro absolventy VŠ ze střední a východní Evropy se zaměřením na různé aspekty ochrany a tvorby životního prostředí. Program umožňuje realizovat pobyty v délce 6-12 měsíců na německých odborných pracovištích, jako jsou VŠ, výzkumné ústavy, mimovládní organizace, úřady aj. Stipendijní pobyty pobyt začínají 3-4týdenním intenzivním kurzem němčiny.
Termín pro podání přihlášek: 5. září 2023
Další informace: na stránkách DBU

Itálie – Fernand Braudel Senior Fellowships – stipendia pro akademiky

Evropský univerzitní institut (EUI) nabízí v rámci programu Fernand Braudel Senior Fellowships nabízí etablovaným akademikům s mezinárodní reputací stipendia pro výzkumné pobyty v délce 3-10 měsíců na jednom ze čtyř oddělení EUI – katedra ekonomiky, katedra práva, katedra dějin a civilizace a katedra politických a společenských věd.
Termín pro podání přihlášek: 30. září 2023
Další informace: na stránkách EUI 

Nový Zéland –  stipendia pro doktorské studium na University of Waikato

University of Waikato v novozélandském Hamiltonu nabízí zahraničním studentům stipendia k realizaci DSP.
Termín pro podání žádostí: 30. září 2023
Další informace: v aktuálním přehledu stipendijní nabídky

Nabídky pro samoplátce

Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

PŘEHLED TERMÍNŮ

01. 09. – uzávěrka žádostí o stipendia – USA, Fulbrightova komise – degree students
01. 09. – uzávěrka žádostí o stipendia – USA, Fulbrightova komise – non-degree students
05. 09. – uzávěrka žádostí o stipendia – Německo – MOE (Německé spolkové nadace pro životní prostředí)
07. 09. – akce – Infoseminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce, prezenčně v DZS
11. 09. – uzávěrka přihlášek – Japonsko – krátkodobý program MIRAI pro studenty
13. 09. – uzávěrka žádostí o stipendia – Indie – Horizon Europe & Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) Global Postdoctoral Fellowships 
29. 09. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – MSP hudba
30. 09.
– uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – MSP architektura a příbuzné obory
30. 09.
– uzávěrka žádostí o stipendia – Itálie – Fernand Braudel Senior Fellowships pro akademiky
10. 10. – akce – Infowebinář Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích, registrace do 8. 10.
15. 10. – uzávěrka žádostí o stipendia – USA, Fulbrightova komise – Laboratoř Správy národních archivů a záznamů USA
31. 10.
– uzávěrka žádostí o stipendia – AKTION, Rakousko – studenti MSP a DSP & akademici pro pobyty v délce 1 až 3 měsíce
02. 11. 
– uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – MSP scénické umění
15. 11. 
– uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – MSP studium pro všechny vědní obory
15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – DSP & postdok. - krátké výzkumné pobyty
15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – DSP roční výzkumné pobyty
15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – DSP cotutelle/doktorát pod dvojím vedením 
15. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – VŠ pedagogové v oblasti umění a architektury
15. 11. 
– uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – VŠ pedagogové a vědci ve všech vědních oborech
15. 11. 
– uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – nová pozvání pro bývalé stipendisty
16. 11. 
– uzávěrka žádostí o stipendia – Švýcarsko, Swiss Government Excellence Scholarships – postgraduální studijní pobyty
30. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – DAAD, Německo – MSP výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film
30. 11. – uzávěrka žádostí o stipendia – AKTION, Rakousko – akademici k pobytům do 1 měsíce
bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Gruzie – krátké přednáškové a výzkumné pobyty pro VŠ pedagogy
bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Belgie – výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin