Dobrovolnictví v zahraničí přináší mladým lidem více, než jen nové přátele

O tom, jaké to je být dobrovolnicí, jsme si povídali s Hanou Břízovou, která pracovala s mládeží v Litvě.

Hana Břízová vycestovala ve svých devatenácti letech jako dobrovolnice v rámci programu Evropský sbor solidarity do Litvy, kde po dobu devíti měsíců pracovala v Denním centru pro děti a mládež ze sociálně ohroženého prostředí. V rozhovoru přibližuje své zkušenosti s dobrovolnictvím v zahraničí, na co nejraději vzpomíná nebo jaké měla před odjezdem obavy. 

 

Kampaň Evropský dobrovolník 

Cílem kampaně Evropský dobrovolník je povzbudit mladé lidi k účasti na dobrovolnických aktivitách, a to nejen v rámci Evropy. Kromě dobrého pocitu ze smysluplné činnosti si můžete odnést i cenné zkušenosti a zdokonalit se třeba v cizím jazyce. To vše pak využijete na pracovním trhu. 

Dobrovolnický projekt v zahraničí může sloužit i jako bonusový „čas na rozmyšlenou“. Mladý člověk získává prostor zjistit, čemu se chce v životě věnovat. 

Všechny základní informace, jak se do programu zapojit, najdete na webových stránkách www.evropskydobrovolnik.cz. Dozvíte se mimo jiné, na koho se obrátit, pokud potřebujete více informací nebo pomoc s výběrem projektu.