7. setkání Alumni pracovní skupiny

Lucie Matějková, Czechia Alumni

Study in Czechia

27. 4. v DZS proběhlo 7. setkání pracovníků vysokých škol se zájmem o hlubší spolupráci v rámci národního programu Czechia Alumni.

Setkání se zúčastnilo 24 zástupců ze 17 českých vysokých škol. 

Hlavními body programu byla diskuze nad výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na revizi spolupráce, do kterého se členové pracovní skupiny zapojili v prvním kvartálu, dále pak představení plánů programu pro rozvoj regionální spolupráce a sdílení výstupů z realizovaných absolventských setkání

Absolventská setkání ve Švédsku, Moldavsku a Španělsku zorganizovala naše iniciativa Czechia Alumni spolu s partnery v první polovině tohoto roku a zahájila tak sérii posilování vazeb mezi Českou republikou a jejími absolventy, která bude pokračovat i v následujících měsících.

Součástí 7. setkání Alumni pracovní skupiny byla také diskuze a sdílení zkušeností napříč zúčastněnými zástupci univerzit. Po skončení programu se účastníci spolu s organizátory přesunuli na večerní akci pro zahraniční studenty a absolventy českých vysokých škol Student and Alumni Meetup. Na setkání pracovní skupiny navázal druhý den workshop se zahraniční expertkou Marií L. Gallo na téma Building Alumni Engagement Strategies with Limited Resources.

Další setkání Alumni pracovní skupiny plánujeme ve druhém pololetí roku 2023. Bližší informace o možnosti zapojení do této pracovní skupiny vám poskytne Lucie Matějková lucie.matejkova@dzs.cz

7. setkání Alumni pracovní skupiny