Cena DZS 2022 za udržitelnost. Ready, Steady, Go!

Mezinárodní projekt Střední školy Jablunkov měl za cíl zvýšit povědomí o nutnosti snižovat škodliviny v ovzduší v dopravě.

Projekt Ready, Steady, Go! čtyř evropských středních škol z České republiky, Řecka, Polska a Rumunska realizovaný v rámci programu Erasmus+ v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, získal Cenu DZS 2022 v kategorii udržitelnost.

Žáci a učitelé se snažili projektem zvýšit obecné povědomí o potřebě snižování škodlivin v ovzduší produkovaných dopravními prostředky, zejména v automobilovém průmyslu. V souvislosti s tím došlo k doplnění Školního vzdělávacího programu o technická témata, která jsou zaměřená na konstrukci vozidel s elektromotory. Protože společným cílem projektu byla výroba vlastních elektromotokár, kladl se velký důraz na jejich návrh, parametry a konstrukci. Součástí bylo také společné testování strojů všech zapojených partnerských škol.

„Učili jsme se, jak fungují motor, baterie a další komponenty. V rámci projektu vznikl také manuál v českém, anglické, rumunském, řeckém a polském jazyce. Důležitá byla ekonomická i ekologická stránka vozu,“ vysvětlila hlavní koordinátorka projektu Eva Jaraczová ze Střední školy, Jablunkov.

Podívejte se na ohlasy koordinátorky vítězného projektu Evy Jaraczové:

Během projektu se do každé vzdělávací aktivity zapojilo vždy 24 žáků pod vedením osmi učitelů. Partnerské školy si v rámci spolupráce vzájemně vyměňovaly zkušenosti a uplatňovaly výukovou metodu Blended Learning (kombinované vzdělávání). Zatímco žáci pod vedením učitelů odborného výcviku sestrojovali elektromotokáry, učitelé odborných předmětů sepisovali manuály k jejich sestavení. V rámci poslední vzdělávací aktivity proběhly závody mezi jednotlivými školami, kde se testovala rychlost elektromotokár a výdrž baterií v nich. V závěru školy vyhodnotily nejlepší konstrukční návrh.

Největším přínosem projektu byla samotná spolupráce škol, při níž došlo ke vzájemné výměně zkušeností. Učitelé společně konzultovali postup při návrhu elektromotokár a žáci měli možnost během společných setkávání porovnávat svoje vědomosti a dovednosti. Důležitá byla také komunikace v angličtině. Českou školu projekt motivoval k založení kroužku věnovaného mechanice motokár. Navíc získala zahraniční partnery, s kterými bude udržovat spolupráci i do budoucna.

Ceny DZS oceňují již pátým rokem kvalitní projekty a aktivity v oblasti mezinárodního vzdělávání. Soutěžní kategorie navazují na aktuální prioritní vzdělávací témata. Všechny nominované i vítězné projekty za uplynulý rok představujeme v naší publikaci Ceny DZS 2022: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání.

Vítěze postupně představujeme na našich stránkách. Podívejte se na předchozí krátké rozhovory na našem Youtube kanálu.