Více než staletá česká stopa v Dijonu je stále silná

Dnes se ohlížíme za aktivitami České sekce ve francouzském Dijonu a naším šířením češtiny v regionu.

V Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí kromě jiného vysíláme lektory na školy v zahraničí, aby zde pečovali o dlouhou tradici výuky českého jazyka a kultury. Ta sahá obzvláště hluboko do historie právě ve Francii, stejně tak jako česko-francouzské vztahy samotné. Čeští středoškoláci sem jezdí v rámci české sekce dijonského Carnotova lycea („Lycée Carnot“) na zkušenou už přes sto let. Své o tom ví i učitelka na lyceu a lektorka češtiny na Burgundské univerzitě Magdalena Vigent.

Krátký film o Českých sekcích, zdroj: Youtube kanál České sekce ve Francii

Pohnutá historie českých sekcí a jejich absolventů 

Ve Francii působí konkrétně dvě české sekce, a to v Dijonu a v Nîmes (dříve také v Saint-Germain-en-Laye). Ta dijonská vznikla již v roce 1920, jen dva roky po vzniku Československé republiky. To vypovídá o blízkých vztazích české a francouzské diplomacie, které jsou i dnes velmi stabilní.  

Iniciativa k jejich vzniku bývá někdy spojována se jménem Edvarda Beneše, který v Dijonu studoval na univerzitě. Mezi prvními ze studentů, kteří se vypravili do Dijonu na zdejší Lycée Carnot, byli i osobnosti jako Jiří Voskovec a Václav Černý. V roce 1924 je následoval také český herec Raoul Schránil, známý později např. z filmů Eva tropí hlouposti nebo Kristián. Po událostech mnichovské dohody však byla možnost sem vyjet za studiem uzavřena na více než 20 let. 

Dalším významným absolventem byl Čestmír Císař, pozdější ministr školství vlády ČSSR a diplomat. Představoval výraznou postavu reformního hnutí během pražského jara. V těchto let existovala snaha české sekce obnovit a studenti začali v polovině 60. let znovu proudit do zahraničí. Tomu však zabránila nastupující normalizace. Po revoluci se Císař stal velvyslancem se zvláštním posláním, a to s úkolem obnovit kulturní a vzdělávací spolupráci s Francií. Počínal si úspěšně, a proto pod naší taktovkou počínaje školním rokem 1990/91 na škole v Dijonu zahájila studium nová generace českých studentů (nyní již i dívky, což dosud nebylo možné).  

Českými sekcemi prošla celá řada dalších významných osobností. Jedním z nich je také profesor pedagogické psychologie na Univerzitě Karlově a bývalý ministr školství Stanislav Štech, který byl hostem našeho podcastu Projektor

DIjon. Foto: DZS
Dijon. Foto: DZS

A dnes…? 

Bývalý ředitel Carnotova lycea Eric Chenal se vyjádřil k místní české sekci, že „(…) existuje díky spolupráci celé řady partnerů, nejvyšších českých i francouzských představitelů v Praze, v Paříži, a samozřejmě i v Dijonu. Jako jeden příklad za všechny bych rád uvedl poslance Etienna Fournola, který při své cestě do Československa vyjádřil přání vytvořit spolupráci mezi oběma národy, a Ferdinanda Spíška, zakladatele české sekce a úředníka ministerstva školství. Po celé století se řada lidí snažila učinit vše pro to, aby i přes mnohé peripetie zůstala sekce zachována. Proč? Protože všichni, kdo měli možnost tuto zkušenost zažít, okamžitě pochopili, do jaké míry projekt ztělesňuje evropský sen o výměně a vzájemném obohacování, vynikající příležitost nejen pro ty, kdo přicházejí, ale i pro ty, kteří je přijímají.“ 

Škola pro české studenty byla a dodnes zůstává internátní. O víkendech žáci bydlí u francouzských rodin. Výuka probíhá ve francouzštině a podle francouzských osnov po celou délku středoškolského studia. To je na rozdíl od toho českého tříleté. Pro českou studentku Emilii nebyl první rok vůbec snadný: „Pamatuji si, že prvních pár měsíců jsem rozuměla svým francouzským spolužákům přibližně každé páté slovo, ale časem jsem jazykovou bariéru překonala, zvlášť začátkem druhého roku,“ dodává. Zhruba polovina absolventů českých sekcí se vrací ke studiu na české vysoké školy a druhá polovina absolvuje další studium ve Francii. Řada z nich je také aktivní ve Spolku bývalých studentů českých sekcí

Studenti mezi sebou mají velmi úzký kontakt, tráví spolu volný čas, vzájemně se podporují a pomáhají si. Používají zvláštní studentský žargon, založený na francouzské slovní zásobě, dodržují nejrůznější tradice a společně každoročně ke konci školního roku připravují tradiční ‚český spectacle‘, tematické divadelní představení. „Spectacle tchèque je pro mě chvíle, kdy se zastaví svět, aby se utvořil jakýsi most mezi Českem a Francií, mezi našimi rodinami a těmi hostitelskými, mezi vedením školy a našimi spolužáky. Zkrátka moment, kdy se vše spojí dohromady, a to setkáním všech lidí, kterým my, carnotští Češi, vděčíme za tuhle obrovskou zkušenost. Je to příležitost jim všem poděkovat, ukázat jim, že bez nich by se celý tenhle systém zhroutil, že právě díky nim můžeme žít tuhle pohádku,“ míní Emiliin spolužák Jirka.

Večeře u francouzské rodiny.
Večeře u francouzské rodiny. Zdroj: video České sekce

„Je ne parle pas tchèque“ 

Z aktivit české sekce nebenefitují samozřejmě jen čeští studenti. Naše lektorka Magdalena Vigent, která působí na Carnotově lyceu, zde i vyučuje češtinu pro cizince jako povinně volitelný předmět na fakultě jazyků na Burgundské univerzitě. Vzhledem k tomu, že je zde čeština kromě ruštiny jediným dalším vyučovaným slovanským jazykem, navštěvuje kurz značný počet studentů. Magdalena Vigent používá přímou metodu výuky češtiny, při které dovedně používá jenom češtinu a „nevypomáhá“ si francouzskými slovy či větami. I díky této efektivní výuce studenti dokážou po 3 letech studia hovořit česky na pokročilé úrovni. Místní studentka Marion je ze svých zahraničních spolužáků nadšená: „Myslím, že nám to všem hodně přinese. Naučíme se naslouchat a poznáváme nové zvyky a jazyk. A lyceum tak má možnost otevřít se světu. Svých českých spolužáků si vážím a jsem ráda, že můžu mít takovou zkušenost a něčemu novému se z jejich pohledu na svět přiučit.“ 

V tomto jedinečném vzdělávacím programu umožňuje naše spolupráce s francouzským školstvím získat českým studentům uznávanou maturitu z jiné země v cizím systému a jazyce. Budování vzájemných vztahů není ale jen o vzdělávání. Kromě toho, že české sekce vyvíjí různé aktivity k zvýšení povědomí o jejich existenci v rámci školy a okolí, tak tu i propagují českou kulturu a jazyk naši lektoři. Přispívá to tak k sbližování a obohacení vztahů mezi oběma státy,” shrnul současnou česko-francouzskou spolupráci Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce. 

Lekce češtiny. Foto: DZS
Lekce češtiny. Foto: DZS

O našich aktivitách v Dijonu již vyšel k příležitosti výročí sta let od založení České sekce ve Francii příspěvek lektorky Magdaleny Vigent v našem časopisu Krajiny češtiny z roku 2020. Můžete si zde přečíst přímé zkušenosti studentů s odlišnou kulturou a strukturou výuky, i o pohledu jejich učitelů (a jak se sami učí česky).  

Jak se přihlásit? Zásadní věcí je dorozumět se francouzsky. Více informací o tom, co musí potenciální student splňovat, naleznete na našich stránkách Akademické informační agentury, nebo na webu MŠMT. Další praktické informace o studiu v českých sekcích se také nachází na webu Francouzského institutu