Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol. Akce a termíny v listopadu 2022

Akce

Online seminář pro zájemce o stipendia DAAD – 8. listopadu, 15:00

DAAD IP Praha pořádá ve spolupráci s AIA online seminář určený pro žadatele o stipendia DAAD s podzimní uzávěrkou. Seminář bude věnován studijním a výzkumným pobytům v Německu. Zazní zde důležité informace a praktické rady ohledně podávání žádostí o stipendia a doporučení, kde hledat další informace o studiu a výzkumu v Německu.
Seminář proběhne online přes platformu Webex v úterý 8. listopadu 2022 od 15:00 do 16:30. Registrace na akci není nutná, připojit se můžete ZDE.

Pro ty, co seminář nestihnou nebo by se k informacím chtěli vrátit, je k dispozici PREZENTACE.

Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích – prezentace z webináře 11. října

Pro všechny zájemce o stipendijní pobyty v německy mluvících zemích je k dispozici prezentace použitá na nedávném webináři programů Akademická informační agentura (AIA), AKTION Česká republika – RakouskoCEEPUS. Prezentace obsahuje podrobné informace o aktuální stipendijní nabídce v Německu, Rakousku a Švýcarsku, instrukce k podávání přihlášek a důležité odkazy.

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2023/2024

V září zveřejnila AIA nabídky stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2023/2024. Přehledy nabídek naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, brzy budou dostupné na stránkách AIA také v podobě v souhrnného katalogu.

Rozpis kvót pro vysoké školy na 2023/2024

Vybrané veřejné vysoké školy v ČR dostávají každoročně přidělený určitý počet míst pro stipendijní pobyty v zahraničí. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci z dané VŠ. Přehled VŠ, které získaly kvóty na stipendijní místa pro akademický rok 2023/2024, naleznete v nedávno zveřejněném rozpisu kvót.

„Swiss Government Excellence Scholarships“, Švýcarsko

Vláda Švýcarské konfederace nabízí výjimečným studentům a absolventům prestižní stipendia „Swiss Government Excellence Scholarships“ pro postgraduální pobyty na veřejných VŠ ve Švýcarsku. Stipendia jsou určena pro: studenty DSP a postdoktorandy ve všech vědních oborech nebo pro studenty konzervatoří a VŠ všech uměleckých směrů v rámci MSP. Přehled informací o stipendiu naleznete ve vyhledávači stipendií AIA a na stránkách švýcarské vlády. V případě zájmu je nutné kontaktovat AIA s žádostí o podklady pro podání žádostí na aia@dzs.cz. Přihlášky se podávají v tištěné podobě AIA. Termín pro podání přihlášek: 16. listopadu

Stipendia BTHA, Bavorsko – postgraduální pobyty

Bavorsko-česká vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční stipendijní pobyty pro studenty MSP a DSP na státních vysokých školách v Bavorsku dle vlastního výběru.
Přehled nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách BTHA. Termín pro podání přihlášek: 1. prosince

Stipendia DAAD, Německo – magisterské studium ve všech vědních oborech

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10 až 24 měsíců jsou určena absolventům BSP, stipendium je možné využít buď k absolvování celého MSP na německé VŠ, nebo k realizaci ročního studijního pobytu. Přehled nabídky naleznete
ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Přihlášky se podávají přes online portál DAAD. Termín pro podání přihlášek:
15. listopadu

Stipendia DAAD, Německo – doktorské studium ve všech vědních oborech

DAAD nabízí stipendia pro absolventy MSP a studenty DSP k pobytům na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru. Stipendium je možné využít k ročnímu výzkumnému pobytu v rámci DSP studia (7 až 12 měsíců) nebo k realizaci doktorátu pod dvojím vedením (cotutelle). Přehled nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD: roční pobytydoktorát pod dvojím vedením. Přihlášky se podávají přes online portál DAAD. Termín pro podání přihlášek: 15. listopadu

Stipendia DAAD, Německo – magisterské studium v uměleckých oborech

DAAD nabízí stipendia k pobytu v rámci MSP v oborech výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru. Stipendium možno využít buďto k ročnímu studijnímu pobytu, nebo ke studiu v délce 10 až 24 měsíců zakončenému získáním titulu z hostitelské VŠ v Německu. Přehled nabídky naleznete
ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Termín pro podání přihlášek: 30. listopadu

Stipendia DAAD, Německo – bilaterální výměna akademiků a vědců

DAAD umožňuje akademickým a vědeckým pracovníkům realizovat reciprocitní 14denní až 3měsíční pobyty na VŠ nebo výzkumných institucích v Německu. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Přihlášky se podávají online přes portál DAAD. Každoročně jsou vypsány dva termíny pro podání přihlášek,
15. listopadu pro pobyty začínající mezi červnem a listopadem 2023 a 2. května pro pobyty začínající později v daném akademickém roce.

Maďarsko – studijní a výzkumné pobyty pro studenty a pedagogy a letní kurzy

MŠMT ČR nabízí v rámci bilaterální spolupráce stipendijní pobyty pro vysokoškolské studenty a učitele pobyty v Maďarsku. Stipendia lze využít ke:

  • studijním pobytům v rámci BSP a MSP – 5 měsíců
  • studijním pobytům v rámci DSP – do 9 měsíců
  • delším výzkumným pobytům pro VŠ učitele – 1 až 3 měsíce
  • krátkým výzkumným pobytům pro VŠ učitele – 1 až 2 týdny

Studenti i pedagogové mají také možnost ucházet se o stipendia na měsíční letní kurzy maďarštiny v roce 2023.
Bližší informace na nabídek naleznete v přehledech jednotlivých stipendijních nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Přihlášky přijímá AIA, naskenovanou žádost včetně příloh zašlete emailem na e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání přihlášek: 3. prosince

Severní Makedonie – studijní a přednáškové pobyty pro studenty, pedagogy a vědce

MŠMT ČR nabízí v rámci bilaterální spolupráce stipendijní pobyty pro vysokoškolské studenty a učitele pobyty v Severní Makedonii. Stipendia lze využít ke:

  • studijním a přednáškovým pobytům pro VŠ učitele a vědecké pracovníky do 10 dnů
  • studijním pobytům pro studenty BSP, MSP, DSP v délce min. 2 měsíce

Bližší informace naleznete v přehledech jednotlivých stipendijních nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Přihlášky přijímá AIA, naskenovanou žádost včetně příloh zašlete emailem na
e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání přihlášek: 9. prosince

Severní Makedonie – Letní kurzy makedonštiny v roce 2023

Ministerstvo školství a vědy Republiky Severní Makedonie nabízí stipendia pro 3týdenní letní kurzy makedonského jazyka v roce 2023. Stipendijní místa jsou dostupná v rámci rozpisu kvót uchazečům z Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Přihlášky přijímají zahraniční oddělení uvedených VŠ. Bližší informace na nabídek naleznete v přehledu stipendijní nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.
Uzávěrka přihlášek ze strany MŠMT je 9. prosince. Vzhledem k tomu, že VŠ provádí před tímto datem předvýběr uchazečů, o termínu podávání přihlášek je proto třeba se předem informovat na rektorátu dané VŠ.

Švédsko – Letní seminář švédštiny v roce 2023

Švédský institut (Svenska institutet) nabízí stipendia pro 2 - 3týdenní letní seminář švédského jazyka v roce 2023. Stipendijní místa jsou dostupná v rámci rozpisu kvót uchazečům z Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Přihlášky přijímají zahraniční oddělení uvedených VŠ. Bližší informace na nabídek naleznete v přehledu stipendijní nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.
Uzávěrka přihlášek ze strany MŠMT je 9. prosince. Vzhledem k tomu, že VŠ provádí před tímto datem předvýběr uchazečů, o termínu podávání přihlášek je proto třeba se předem informovat na rektorátu dané VŠ.

Egypt – studijní pobyty pro studenty DSP, pedagogy a vědce

Ministerstvo vysokého školství Egyptské arabské republiky nabízí stipendia ke studijním pobytům v Egyptě pro: studenty DSP v délce do 10 měsíců a pro VŠ učitele a vědce v délce
1 až 5 měsíců. Bližší informace naleznete v přehledech jednotlivých stipendijních nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Přihlášky přijímá AIA.
Termín pro podání přihlášek je 9. prosinec.

Egypt – studijní pobyty pro studenty arabštiny

Stipendijní pobyty pro studenty BSP a MSP v délce do 5 měsíců. Stipendijní místa jsou dostupná v rámci rozpisu kvót uchazečům z Univerzity Karlovy a ze Západočeské univerzity v Plzni. Přihlášky přijímají zahraniční oddělení uvedených VŠ. Bližší informace naleznete v přehledu stipendijní nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.
Uzávěrka přihlášek ze strany MŠMT je 9. prosince. Vzhledem k tomu, že VŠ provádí před tímto datem předvýběr uchazečů, o termínu podávání přihlášek je proto třeba se předem informovat na rektorátu dané VŠ.

Peru – studijní a výzkumné pobyty v oboru agrolesnictví pro studenty ČZU

Universidad Nacional de Ucayali nabízí stipendia pro studenty MSP a DSP České zemědělské univerzity v Praze v oboru lesnictví či zemědělství se zvláštním zaměřením na agrolesnictví. Stipendia je možné využít ke studijním a výzkumným pobytům v délce 3 až 9 měsíců na Universidad Nacional de Ucayali, která se nachází v peruánské části Amazonie.
Bližší informace naleznete v přehledech jednotlivých stipendijních nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Přihlášky přijímá AIA, naskenovanou žádost včetně příloh zašlete emailem na
e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání přihlášek: 11. listopadu

Další programy

Studijní program Islandština jako druhý jazyk

Studenti z České republiky se mohou ucházet o stipendium islandského Ministerstva školství, vědy a kultury, který financuje bakalářský studijní program Islandština jako cizí jazyk na Islandské univerzitě v Reykjavíku. Stipendia jsou nabízena studentům moderní islandštiny od 2. ročníku VŠ studia. Bližší informace naleznete v přehledu na stránkách AIA a na stránkách programu. Termín pro podání přihlášek: 1. prosince

Hudební kurzy „El Ángel Vive“ pro hudebníky a studenty hudby

Argentinský hudebník a skladatel Marcelo Rodríguez Scilla zavítá v r. 2023 se svým souborem v rámci světového turné i do ČR. Během turné bude zájemcům nabízet tříhodinové kurzy, tzv. Master Class. Zúčastnit se mohou profesionální hudebníci i studenti hudby. S případnými dotazy je možné kontaktovat Terezu Kalkusovou z Oddělení bilaterální spolupráce Ministerstva kultury ČR na tereza.kalkusova@mkcr.cz.

Soutěž pro mladé klavíristy: International Telekom Beethoven Competition Bonn 2023  

Velvyslanectví České republiky v SRN informuje o mezinárodní soutěži pro mladé klavíristy „International Telekom Beethoven Competition Bonn 2023“. Soutěž má prostřednictvím děl Ludwiga van Beethovena přispět k propagaci výjimečně nadaných mladých klavíristů a napomoct jejich kariérnímu růstu. Bližší informace naleznete na stránkách soutěže.

Konsorcium ENODISE: Soutěž pro studenty leteckého inženýrství

ENODISE, podpůrný projekt Karmanova ústavem dynamiky tekutin, vyhlašuje soutěž pro studenty MSP v oboru letecké inženýrství. Do soutěže se může zapojit 10 týmů o čtyřech až šesti členech. Bližší informace naleznete na stránkách projektu ENODISE. Registrace probíhá do 31. března 2023 zasláním potřebných údajů na enodise@h2020.eu. Termín pro dodání návrhů: 31. srpna 2024

Nabídky pro samoplátce

Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.