Co přinesly letošní Evropské dny pro výzkum a inovace?

CZELO

Největší akce v oblasti evropského výzkumu a inovací přilákala přes 14 000 účastníků.

Kancelář CZELO se ve dnech 28.- 29. září účastnila Evropských dní pro výzkum a inovace. Evropské dny pro výzkum a inovace jsou výroční akcí Evropské komise a jejich cílem je spojit tvůrce politik, výzkumníky, podnikatele a občany EU k diskuzi nad současnými problémy evropského výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni. Letošní program byl zaměřený především na nová řešení k posílení odolnosti Evropy a její strategické autonomie, na představení nové inovační agendy a na implementaci misí.  

V rámci prvního dne došlo k oficiálnímu otevření výzvy MSCA4Ukraine. Iniciativa MSCA4Ukraine vznikla v rámci reakce EU na ruskou invazi na Ukrajinu a na základě potřeby rychle podpořit výzkumné pracovníky z Ukrajiny a umožnit jim pokračovat v práci v Evropě. Cílem programu je rovněž usnadnit návrat vědců zpět na Ukrajinu, jakmile to podmínky dovolí, za účelem obnovy výzkumné a inovační kapacity země. 

Zároveň také došlo k představení Dohody o reformě hodnocení výzkumu. Proces spolutvorby této dohody byl zahájen v lednu 2022 a její finální podoba byla představena 8. července na shromáždění zúčastněných stran, na němž se sešlo více než 350 organizací reprezentujících více než 40 zemí. Dohoda je nyní veřejně dostupná a otevřená pro podpis od dalších zainteresovaných stran.  

V neposlední řadě došlo k oficiálnímu zahájení přípravy Strategického plánu na roky 2025-2027. Priority stanovené v pořadí druhém strategickém plánu programu Horizont Evropa budou prováděny prostřednictvím posledního pracovního programu Horizont Evropa. Veřejná konzultace bude zahájená v listopadu.  

Více informací o jednotlivých panelech se dočtete v zápisu kanceláře CZELO. Videozáznam z akce naleznete na stránkách Evropské komise.