Soutěž

Moje vize pro Evropu? Tohle chci změnit!

Soutěž Domu zahraniční spolupráce v rámci Evropského roku mládeže.

Leží vám na srdci budoucnost Evropy? Máte představu, jakým směrem by se budoucnost evropského společenství měla ubírat? Cítíte, že hlas mladé generace není dostatečně slyšet? Nyní máte šanci se vyjádřit! Zapojte se do soutěže, který Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje u příležitosti Evropského roku mládeže, a podělte se o vaši vizi. Můžete ji zpracovat buď v písemné eseji, nebo formou autorského videa. Výherci se mohou těšit na dvoudenní návštěvu Bruselu a účast na závěrečné konferenci Evropského roku mládeže!

Jak má můj soutěžní příspěvek vypadat?

Každý má svůj jedinečný projev a způsob vyjadřování, který mu je blízký. Proto jsme zvolili různé formy soutěžního příspěvku. Někdo preferuje písemnou formu, jiní dávají přednost audiovizuální komunikaci.

Napsat můžete písemnou esej nebo video jakéhokoliv žánru (video esej, animace, přednes, reportáž, krátký film, rozhovor atd).

  • Esej: délka nesmí přesáhnout 500 slov. Své příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx nebo pdf.
  • Video: stopáž videa musí být do 2 min. Videa zasílejte ve formátech AVI, MOV, MKV či  MP4.

Každý příspěvek musí obsahovat název díla, celé jméno, věk a kontakt na soutěžícího. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu soutez@dzs.cz, a to nejpozději do 30. června 2022. Do předmětu uvádějte „Moje vize pro Evropu“.

Do kdy mám čas a co musím splňovat?

  • Své eseje nebo videa zasílejte do 15. srpna 2022 (příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny).
  • Soutěž je určena pro mladé lidi ve věku 18–30 let. Přečtěte si celá pravidla soutěže.

Co můžu vyhrát?

  • Účast na závěrečné konferenci Evropského roku mládeže a doprovodném programu v Bruselu
  • Pokrytí nákladů na zpáteční letenku a ubytování v Bruselu (5.-7. 12. 2022)
  • Návštěva České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO)
  • Možnost participace na organizace závěrečné konferenci Evropského roku mládeže v Bruselu
  • Vítězné příspěvky budeme sdílet na webových stránkách a sociálních sítích DZS

Co je Evropský rok mládeže?

Evropský rok mládeže vyhlásila na začátku roku Evropská komise a klade si za cíl podpořit generaci mladých lidí, zohlednit jejich názory a nápady a vybídnout je k aktivnímu zapojení do občanského i politického života. Mladí lidé tak mají ideální příležitost a prostor vyjádřit svůj názor a podílet se na tvorbě vlastní budoucnosti.

Máte dotazy?

Napište nám na soutez@dzs.cz.