Výroční konference eTwinning 2024

Hybridní Výroční konference eTwinning na téma „Wellbeing ve školách“ se bude konat už od čtvrtka 26. do soboty 28. září.

Letošní hybridní konference se zaměřuje na tematické přednášky a workshopy týkající se každoročního tématu eTwinningu, kterým je tento rok „Wellbeing ve školách“ , ale také navazování kontaktů s učiteli ze 46 zemí. Součástí akce bude také předávání evropských eTwinningových cen.

n

Bližší detaily k semináři:
 

Cílová skupina:  učitelé a ředitelé všech stupňů škol, učitelé mateřských škol (registrovaní účastníci eTwinningu)

Pokud byste se chtěli zúčastnit, ale ještě nejste součástí eTwinningové komunity, můžete se kdykoli zaregistrovat jako pedagog na nové evropské platformě školního vzdělávání  s přihlášením do EU.

Jazyk: angličtina

Program: viz níže

Cíl: Posílení a podpora účastníků, aby se stali  tzv. „power users“ eTwinningu (eTwinneři, kteří mají schopnosti, dovednosti a nadšení k zapojení dalších kolegů a jejich zapojení do eTwinningu) a cítili se začleněni do komunity eTwinningu, a to vše prostřednictvím účasti na workshopech a networkingových aktivitách na téma konference (Wellbeing).

Časy akcí:  čtvrtek, 14:00 - 18:00, pátek, 9:30 - 17:30, sobota, 9:30 - 13:00

Přihláška:  učitelé se mohou hlásit prostřednictvím našeho registračního formuláře na našich webových stránkách.
 

View Synonyms and Definitions