Od nápadu k projektu. Mladí lidé získali na školení inspiraci a know-how

MB, DZS

European Solidarity Corps

Dvaadvacet mladých lidí z celého Česka se v Praze naučilo, jak své nápady proměnit v opravdové projekty.

Školení Od nápadu k projektu

Ve dnech 16. až 19. května jsme v Praze uspořádali školení Od nápadu k projektu. Na této akci se sešlo 22 mladých lidí z celého Česka, aby se naučili, jak své nápady proměnit v reálné projekty.

Během čtyř intenzivních dní získali účastníci cenné dovednosti v projektovém managementu, plánování a organizaci. Seznámili se také s metodami neformálního vzdělávání, které jim pomohou nejen v projektové práci, ale i v osobním rozvoji.

Jedním z vrcholů programu byla živá knihovna, během které se účastníci inspirovali příběhy úspěšných solidárních projektů, které realizovali jejich vrstevníci. Projekty jsou podporované Evropským sborem solidarity a ukazují, jak mohou mladí pozitivně ovlivnit své okolí.

Co jsou solidární projekty?

Jedná se o projekty realizované skupinami (alespoň 5) mladých lidí ve věku od 18 do 30 let, které jsou skvělou příležitostí nejen k získání nových dovedností a zkušeností, ale také způsob, jak zlepšovat své okolí. Nejbližší termín pro předkládání žádostí o solidární projekty je v říjnu 2024.