Reprezentace českého školství v Austrálii. I letos budeme na APAIE

Účast českých vysokých škol a reprezentace země na veletrhu APAIE, letos v australském Perthu, bude důležitější než kdy dříve.

Loňský ročník APAIE v v thajském Bangkoku. Foto: DZSLoňský ročník APAIE v v thajském Bangkoku. Foto: DZS

Konference Asijsko-pacifické asociace pro mezinárodní vzdělávání (APAIE), která tentokrát proběhne v Austrálii od 4. do 8. března, přinese cenné příležitosti k propojení českých univerzit s těmi zahraničními.

Tradičně se účastníme nejen tohoto důležitého veletrhu a konference na poli vysokoškolského vzdělávání v asijském regionu, ale i dalších významných akcí tohoto typu jako jsou celosvětová konference NAFSA či evropská EAIE. Naším cílem je zde propagovat příležitosti českého školního systému pro zahraniční studenty, ale také rozvíjet vztahy s univerzitami po celém světě, navazovat nové vazby a posilovat ty již existující.

Proč potřebujeme mezinárodní prostředí na univerzitách

O podporu internacionalizace se snaží jednotlivé univerzity i celý stát prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021, koncepčního dokumentu pro oblast vysokého školství, se Česko soustředí na „vybavení všech absolventů mezinárodními a interkulturními dovednostmi, často označovanými jako globální dovednosti“ a na „potenciální přínosy mezinárodní spolupráce pro instituce, management, administrativu, akademiky i studenty.“ 

Internacionalizace je však nutností i v kontextu demografického vývoje. Se stárnoucí populací potřebuje český pracovní trh novou vzdělanou pracovní sílu. Z našeho výzkumu vyplývá, že až polovina zahraničních studentů zůstává po dokončení svého studia v zemi, kde následně také vstupuje na pracovní trh. Pro Česko by proto měli být zahraniční absolventi univerzit, kteří si vytvoří vazby na Česko a českou kulturu už během studií, jednou z priorit pro budoucí prosperitu.

Česká stopa v Austrálii

Při příležitosti účasti na australské konferenci navštívíme i české krajany, kteří si taktéž zachovávají silné vazby na domovskou zemi napříč obrovské vzdálenosti. Tato česká komunita v Austrálii, která je početně osmá nejsilnější na světě, spadá do našeho krajanského vzdělávacího programu v rámci kterého posíláme učitele češtiny do zahraničí. Zároveň navštívíme také Československý klub v Adelaide, vůbec první australský krajanský klub. I díky těmto institucím žije naše kultura nadále i za hranicemi Česka.