Mezinárodní prostředí a rozšiřování obzorů. Zkušenosti na Evropských školách načerpáte i během obědové pauzy

AP, DZS

Teachers of European schools

Jak probíhá výuka na Evropských školách? Jaká je spolupráce s kolegy z celé EU? To vám v rozhovoru přiblíží Liana Barney.

Liana Barney učí od září 2023 angličtinu jako druhý, třetí a čtvrtý cizí jazyk na Evropské škole v Lucemburku, která se zaměřuje na vzdělávání dětí pracovníků institucí Evropské unie. Proč si vybrala právě Lucemburk? A jak se jí žije a pracuje v zahraničí? 

Liana Barney

Proč jste se rozhodla vyjet učit do Lucemburku?  

V minulosti jsem delší dobu pobývala v USA. V Česku jsem následně zvýšila svou pedagogickou kvalifikaci, několik let jsem pracovala na mezinárodním gymnáziu, později na základní škole s rozšířenou jazykovou výukou. Když se objevila příležitost rozšířit dále své obzory, neváhala jsem. Navíc jsem před finálním rozhodnutím potkala několik učitelů ze školy Lucemburk I a toto setkání mě utvrdilo v konečném rozhodnutí. 

Liší se výuka na českých a Evropských školách? Jakým způsobem?  

Jakožto učitelka anglického jazyka jsem byla zvyklá v ČR učit skupiny o zhruba 12 žácích, v Evropské škole je situace naprosto jiná – nejmenší skupina čítá 22 studentů. Máme i skupiny o počtu 28 žáků, což může komplikovat aktivní výuku jazyka. Na druhou stranu pomáhá i to, že jsou studenti nuceni přirozeně spolu komunikovat v angličtině, protože jsou „namíchaní“ z různých jazykových sekcí. Důraz je zde kladen na individuální přístup. Je běžné, že se v jedné skupině setká více studentů s IVP (individuální vzdělávací plán, pozn. red.).  

Jak vás výuka v Evropské škole obohatila? Dává vám něco navíc oproti výuce v české škole?  

Jako velkou výhodu vnímám možnost spolupráce s kolegy z různých zemí Evropské unie, nejen v rámci anglické sekce, ale napříč všemi sekcemi – společné projekty, návštěvy hodin kolegů a v neposlední řadě příležitost si rozšířit jazykové obzory.  

Koho v Evropské škole učíte? Kdo jsou vaši žáci?  

Učím anglický jazyk jako první a druhý cizí jazyk napříč celým sekundárním cyklem od S1 po S6. Ve skupinách mám studenty z evropských zemí (Francie, Řecko, Itálie, Dánsko, Německo, Slovinsko, Chorvatsko a také studenty z Česka).  

Máte dostatečnou podporu od českého ministerstva školství, Domu zahraniční spolupráce a České školní inspekce, kteří za agendou stojí, i když působíte v zahraničí?  

Jsem v Lucembursku relativně krátce, ale i tak jsem měla za tu dobu možnost účasti na vzdělávacích seminářích v rámci letní školy. Užitečná byla také podzimní návštěva paní inspektorky, se kterou jsem měla možnost prodiskutovat i praktická témata týkající se této práce.  

V čem vnímáte největší přínosy Evropských škol a mezinárodního prostředí?  

Pro studenty to je jednoznačně příležitost seznamovat se a spolupracovat se spolužáky z jiných zemí. Zároveň mají možnost pochopit rozdílnosti jednotlivý kultur a rozšiřovat si znalosti mnoha cizích jazyků.  

Jaká je spolupráce se sekcemi dalších států, které na Evropské škole působí?  

Obecně je snaha všech sdílet zkušenosti z procesu výuky, konzultujeme výchovně vzdělávací postupy, vyměňujeme si zkušenosti, a to nejen při poradách a školeních, ale například i během obědové pauzy nebo jiných neformálních setkáních. Momentálně např. plánujeme společný projekt s kolegou fyzikářem.  

Evropské školy pořádají řadu mimoškolních aktivit. Máte možnost se jich účastnit? A v čem to je pro vás přínosné?  

Akcí se, pokud možno, účastním, je to skvělá příležitost poznat nejen žáky, ale i kolegy mimo prostředí školy.  

Proč jste si vybrala právě Lucemburk? A jak se vám tam žije?  

Při studijní cestě v rámci Erasmus+ jsem se seznámila s kolegy z partnerské školy Lucemburk I a díky jejich pozitivním zkušenostem byl pro mě Lucemburk jednoduchá volba. Bydlím kousek od školy v klidné čtvrti, je zde bezpečno a autobusem to máme kousek do centra Lucemburku – jedna z výhod Lucemburska je i bezplatná městská doprava.  

Co byste budoucím učitelům Evropských škol doporučila?  

Neváhat a podat si přihlášku, je to obrovská zkušenost – nejen profesní. Každopádně je to možnost vyzkoušet si něco nového.  

Mají Evropské školy také dvouměsíční letní prázdniny? Jak je trávíte?  

Mají, jen harmonogram je mírně odlišný, končíme až 5. července. Plánů je spousta, určitě budu část prázdnin věnovat cestování a koncem srpna dalšímu vzdělávacímu semináři. 

Staňte se učitelkou nebo učitelem Evropských škol i vy 

Máte pedagogické zkušenosti z prvního či druhého stupně vzdělávání, ovládáte anglický nebo francouzský jazyk na úrovni C2 a láká vás učit děti v Evropě? Možná hledáme právě vás. Právě otevíráme čtyři pracovní příležitosti pro nové kolegy a kolegyně s různými aprobacemi do škol v Lucemburku a Bruselu. Hlásit se můžete do 22. března 2024. Aktuální otevřené výběrové řízení včetně všech podrobných informací najdete na stránkách ministerstva školství.