Jaké je to vyučovat v Bruselu či Lucemburku? Na Evropské škole získáte zkušenosti i mezinárodní kontakty

PM, DZS

Teachers of European schools

Čím se liší od českých škol a jaký je jejich přínos vám v rozhovoru přiblíží učitelka na Evropské škole v Bruselu Hana Blažková.

Hana Blažková učí od loňského roku výtvarnou výchovu na Evropské škole v Bruselu, která se primárně zaměřuje na vzdělávání dětí pracovníků institucí Evropské unie. Co jsou podle ní největší přínosy Evropských škol? Jak se liší výuka na českých a Evropských školách? A jaké je to žít jako Češka v Bruselu?

Medailonek

Proč jste se rozhodla vydat učit do Bruselu?

Důvodem bylo získat další zkušenosti z mezinárodního prostředí. Již dříve jsem v zahraničí úspěšně absolvovala stáž.

Přiblížíte nám, jak se liší výuka na českých a Evropských školách?

Výuka se na Evropských školách na rozdíl od českých škol více zaměřuje na cizí jazyky. Třídy jsou rozděleny dle jazykových sekcí. Na výuce výtvarné výchovy se spolu setkávají různé skupiny žáků z různých jazykových sekcí a národností. Výuka je více přizpůsobována individuálním potřebám žáků. Žáci píší B-testy a jsou hodnoceni jak slovně, tak výslednou známkou. Závěrečné zkoušky, které žáci skládají na konci studia, se nazývají Baccalaureate.

Jak vás obohacuje výuka v Evropské škole? Přináší vám nějakou dodatečnou hodnotu ve srovnání s výukou v české škole?

Spolupráce s kolegy z různých zemí, možnost osobního či profesního růstu, možnost naučit se francouzský jazyk v prostředí s rodilými mluvčími vnímám jako velký přínos mého působení na Evropské škole.

Pro koho zajišťují Evropské školy vzdělávání?

Evropské školy zajišťují vzdělání primárně žákům, jejichž rodiče pracují pro instituce Evropské unie.

Máte pocit, že se vám dostává dostatečné podpory od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Domu zahraniční spolupráce a Centra pro mezinárodní mobilitu, přestože působíte v zahraničí?

Ano, jsme v kontaktu online a setkáváme se na zajímavých seminářích a školeních.

Jaké jsou podle vás největší přínosy Evropských škol?

Tento typ škol poskytuje studentům kvalitní vzdělání ve vícejazyčném a mezinárodním prostředí, což podporuje spolupráci, porozumění a respekt mezi sebou navzájem.

V Evropské škole jsou zastoupeny také sekce dalších států. Spolupracujete s nimi? Účastníte se mimoškolních aktivit, které vaše škola pořádá?

S kolegy z různých sekcí se setkáváme při poradách a školeních. Jednou za měsíc učitelé z každé sekce připravují ochutnávku národních jídel pro své kolegy ve sborovně atd.  

Mimoškolních aktivit se účastním. Konají se různá setkání ve škole i mimo školu, sportovní aktivity pro učitele nebo jazykové kurzy. 

Jak se vám v Bruselu žije?

Podařilo se mi sehnat bydlení v Bruselu, zařídit belgický bankovní účet a získat belgický občanský průkaz. Bydlím 30 minut od Evropské školy v krásné zelené části Bruselu. Nachází se zde obchody i restaurace. Dostupnost do centra města je snadná, zastávku městské hromadné dopravy mám v těsné blízkosti bydliště. Do Evropské školy se dostanu pěšky i na kole.

Mají Evropské školy stejně dlouhé letní prázdniny, jako je tomu u nás? Jak tento čas trávíte?

Evropské školy mají prázdniny o týden posunuté. Délka prázdnin je zhruba stejná jako v Česku. Letní prázdniny věnuji cestování a dalšímu sebevzdělávání se. 

Staňte se učitelkou nebo učitelem Evropských škol i vy

Máte pedagogické zkušenosti z prvního či druhého stupně vzdělávání, ovládáte anglický nebo francouzský jazyk na úrovni C2 a láká vás učit děti v Evropě? Možná hledáme právě vás. Právě otevíráme 4 pracovní příležitosti pro nové kolegy a kolegyně s různými aprobacemi do škol v Lucemburku a Bruselu. Hlásit se můžete do 22. března 2024. Aktuální otevřené výběrové řízení včetně všech podrobných informací najdete na  stránkách ministerstva školství.

Chcete se dozvědět více o práci učitelů Evropských škol? Připojte se na webinář, který pro zájemce pořádá Ministerstvo školství pro zájemce pořádá webinář, na kterém se blíže se seznámíte se systémem Evropských škol a specifiky předškolního, primárního a sekundárního cyklu. Získáte také praktické informace pro uchazeče o pozici vyslaných učitelů Evropských škol, jako jsou podoba pracovní smlouvy, doba vyslání, platové podmínky a další benefity. Přímo od českých učitelů působících v Evropských školách se dozvíte, jak se jim žije a pracuje v zahraničí.

Registrujte se na webinář, který se uskuteční v úterý 27. února 2024 od 17:00 do 18:00. Záznam bude později k dispozici na webu MŠMT.