Působení na Evropských školách přináší učitelům nový rozměr zkušenosti. Přihlaste se do výběrového řízení

MN, DZS

Teachers of European schools

Hledáme učitelky a učitele Evropských škol do Bruselu a Lucemburku. Celkem jsou vypsána výběrová řízení na 4 pozice.

Učitelé Evropských škol

Evropské školy jsou oficiální vzdělávací instituce, které společně spravují vlády členských států Evropské unie. Česko se k nim připojilo v roce 2004 a od té doby náš stát pravidelně vysílá české učitele na Evropské školy v různých evropských městech. Hlavním posláním Evropských škol je především zajistit vzdělání pro děti zaměstnanců institucí Evropské unie, stálých reprezentací a dalších zastoupení. V případě volných kapacit mohou na školách studovat i ostatní žáci, rodiče však v tomto případě musí platit částečné nebo plné školné. Učitelé vysílaní z jednotlivých členských států tak vyučují jak předměty v jazyce státu vyslání, tak i v angličtině, francouzštině, případně v dalších jazycích EU. 

„Líbí se mi celá myšlenka Evropských škol, tedy že dětem zajišťujeme výuku v mateřském jazyce. Některé rodiny bydlí trvale v Bruselu, jejich děti k nám chodí od mateřské školy a rozloučíme se, až když odmaturují. Jiné rodiny přicházejí jen na pár let a pak se vracejí zpět do Česka. Pro děti je tento přechod jednodušší, pokud je ve škole přivítají čeští učitelé a spolužáci,“ vnímá největší přínos Evropských škol Darina Krausová, která na Evropské škole v Bruselu působila 9 let. 

Školy poskytují žákům pětileté primární vzdělání (ekvivalent 1. stupně základní školy) a sedmileté sekundární vzdělávání (2. stupeň ZŠ a střední škola ukončená maturitní zkouškou). K dispozici je také mateřská školka pro děti v předškolním věku. Celý program na české straně spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Českou školní inspekcí (ČSI) a právě Domem zahraniční spolupráce (DZS). 

Učitelé na Evropských školách nejčastěji vyučují jeden z cizích jazyků jako druhý a třetí jazyk v kombinaci s dalšími předměty, jako jsou humanitní vědy, český jazyk a literatura nebo třeba výtvarná výchova. Působení na Evropských školách poskytuje zároveň učitelům pestré možnosti pro jejich další osobnostní a profesní rozvoj – učitelé se mohou účastnit seminářů, zapojovat do organizace školy, koordinovat školní aktivity nebo sdílet praxi a poznatky z odlišných kultur. 

„Jako největší přínos vidím to, že ve škole spolupracujeme s učiteli z jiných zemí. Je opravdu zajímavé, jak různé národnosti přistupují k výuce. Na co kladou důraz, co oproti naší tradici rozvíjejí více a co méně. Ve škole se od sebe navzájem učíme, poskytujeme si výukové materiály a sdílíme zkušenosti,“ vysvětluje Darina. Výuka na Evropské škole se podle ní liší i množstvím různých projektů, do kterých se učitelé mohou zapojovat. Velký přínos vnímá v rozdílných přístupech při jejich řešení. 

Staňte se učitelkou nebo učitelem Evropských škol i vy 

Máte pedagogické zkušenosti z prvního či druhého stupně vzdělávání, ovládáte anglický nebo francouzský jazyk na úrovni C2 a láká vás učit děti v Evropě? Možná hledáme právě vás. Právě otevíráme 4 pracovní příležitosti pro nové kolegy a kolegyně s různými aprobacemi do škol v Lucemburku a Bruselu. Hlásit se můžete do 22. března 2024. Aktuální otevřené výběrové řízení včetně všech podrobných informací najdete na  stránkách ministerstva školství

Webinář 

Chcete vědět o práci učitelů Evropských škol více? Připojte se na webinář, který pro zájemce pořádá ministerstvo školství. Blíže se seznámíte se systémem Evropských škol a specifiky předškolního, primárního a sekundárního cyklu. Získáte také praktické informace pro uchazeče o pozici vyslaných učitelů Evropských škol, jako jsou podoba pracovní smlouvy, doba vyslání, platové podmínky a další benefity. Přímo od českých učitelů působících v Evropských školách se dozvíte, jak se jim žije a pracuje v zahraničí. 

Webinář se uskuteční v úterý 27. února 2024 od 17:00 do 18:00. 
Na webinář se registrujete zde
Záznam z webináře bude později k dispozici na webu MŠMT.

Kde máte příležitost učit? 

Evropské školy se nachází v mnohých zemích Evropské unie (Belgie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Španělsko) a poskytují vzdělání bezmála pro 30 tisíc žáků. Podívejte se, kde máte možnost učit tentokrát.