Poslední možnost podat žádost v podzimní výzvě. Zapojte se do programu Erasmus+ vzdělávání dospělých ještě dnes

PM, DZS

Erasmus+

O podporu projektů Partnerství malého rozsahu nebo o akreditaci mohou veřejné i soukromé organizace žádat v říjnu.

AE Erasmus

Přemýšlíte nad podáním žádosti v programu Erasmus+ vzdělávání dospělých ještě letos? Čas se krátí – podzimní výzva pro žádosti o financování projektů končí již v říjnu. Aktuálně máte příležitost zapojit se do dvou aktivit: 

  • Partnerství malého rozsahu 

Tato aktivita umožňuje navazovat mezinárodní spolupráci se zahraničními partnery. Díky jednodušší administraci je Partnerství malého rozsahu vhodné zejména pro méně zkušené organizace nebo nováčky v programu. Uzávěrka pro podávání žádostí je 4. října. 

  • Akreditace 

Druhou možností vhodnou spíše pro organizace, které mají s programem Erasmus+ už více zkušeností a chtějí realizovat zahraniční pobyty pravidelně, je získat akreditaci platnou po zbytek programového období (do roku 2027). Ta zjednodušuje proces podávání dílčích projektových žádostí, vyžaduje však strategický přístup a klade důraz na zvyšování kvality. Využijte možnosti a zažádejte o akreditaci ještě letos, čas máte do 19. října

Kdo a jak se může zapojit do vzdělávání dospělých v rámci programu Erasmus+? 

Zapojit se může jakákoliv veřejná či soukromá organizace, která působí v oblasti vzdělávání dospělých, jako například knihovny, muzea, galerie, večerní školy, centra kariérového poradenství, úřady práce, komunitní centra, domovy seniorů a mnoho dalších. Program vám dává možnost spolupracovat se širokou škálou zahraničních partnerů a zároveň se tak otevřít světu a inovacím. Také tím zvýšíte nejen atraktivitu organizace v regionu, ale i atraktivitu regionu samotného. Můžete přizvat i zahraniční experty. 

V těchto projektech je kladen důraz na využívání digitálních technologií, inovace a udržitelnost. Skrze spolupráci se zahraničními kolegy získají účastníci nové odborné dovednosti a cenné zkušenosti z mezinárodního prostředí. 

Zjistěte více o předkládání žádostí na našem webu. K procesu přihlášky doporučujeme k prostudování i tuto brožuru, ve které najdete přehledné představení programu. 

Jak takový projekt může vypadat? 

Inspirujte se například projektem Hvězdárny a planetária Brno oceněným v Cenách DZS za rok 2022. Tento projekt „Universe to reach? In planetarium!” propojil partnery ze šesti evropských zemí, kteří se věnují vzdělávání v technických a přírodovědných oborech a podporují zájem o tyto disciplíny a o kritické myšlení u veřejnosti. Zaměřil se zejména na rozšiřování a rozvoj kompetencí zaměstnanců planetárií a na zatraktivnění nabídky aktivit pro veřejnost. 

Foto: Hvězdárna a planetária Brno
Foto: Hvězdárna a planetária Brno

Jako další příklad dobré praxe může posloužit mezinárodní projekt Botanické zahrady hlavního města Prahy, která se společně s botanickou zahradou ve švédském Göteborgu, botanickou zahradou při Univerzitě Adama Mickiewicze v Polsku a maďarskou Asociací arboret a botanických zahrad zaměřila na tvorbu vzdělávacích programů pro návštěvníky se specifickými potřebami a vzdělávání zaměstnanců v této oblasti. Tyto spřátelené botanické zahrady uspořádaly v průběhu projektu kromě workshopů, exkurzí a analýz potřeb i putovní výstavu pro všechny smysly. Vyvrcholením spolupráce pak byla konference zaměřená na vzdělávací aktivity orientované na návštěvníky botanických zahrad se specifickými potřebami. Více o projektu se můžete dočíst v časopisu Mozaika, který vyšel na podzim 2020.

Foto: Amálie Balaštíková, Botanická zahrada hl. města Prahy
Foto: Amálie Balaštíková, Botanická zahrada hl. města Prahy