Eurydice přináší každoroční aktualizaci publikace věnované organizaci akademického roku

Eurydice

Pokud vás zajímá, kdy v které z 37 zemí zapojených do programu EU Erasmus+ začíná nový akademický rok, jak je rozložen do semestrů, kdy mají vysokoškolští studenti volno a kdy zkoušková období a jestli se to liší v případě univerzitních a neuniverzitních studijních programů, doporučujeme nahlédnout do zprávy The Organisation of the Academic Year in Europe 2023/24.

Obrázek studie The Organisation of the Academic Year in Europe 2023/24