Kód, robot a škol(k)a

Vzhledem k aktuální situaci a vládou přijatých opatřením proběhne nakonec akce online.

Konference se uskuteční v pondělí 12. října 2020 (14:00 - 15:30) online a je určena učitelům a ředitelům mateřských a základních škol. Cílem akce je, aby si účastníci prakticky vyzkoušeli kódování, práci s robotickými hračkami a základy programování. Přijďte se nechat přesvědčit, že se základy programování se můžou hravou formou seznámit již děti a žáci v mateřských a základních školách!

Konferenci pořádá Dům zahraniční spolupráce u příležitosti zahájení celoevropské kampaně Code Week, která vznikla s cílem přiblížit programování a digitální technologie dětem, žákům, ale i dospělým všech věkových kategorií. Akce je pro účastníky zdarma.

Na akci je nutné se předem přihlásit prostřednictvím registračního formuláře.

Aktualizovaný program akce

14:00 – 14:45 : Uvítání a příklady dobré praxe:

  • Dům zahraniční spolupráce a jeho aktivity v oblasti školního vzdělávání (prezentace)
  • Jak do výuky v mateřské a základní škole začlenit základy programování (prezentace)
  • Code Week jako celoevropská oslava programování (prezentace)

14:45 – 15:30 : Online workshop na téma Scratch Jr 

  • Workshop je určen pro učitele 1. i 2. stupně. Ukážeme si, jak propojit programování a vyprávění příběhů. Účastníci se seznámí s aplikací, ve které se naučí programovat i malé děti a zároveň si vše vyzkouší prakticky.  

Kontakt: Vladimíra Kyselková (vladimira.kyselkova@dzs.cz, 724 967 358)

Who is the event for
  • Učitelé a zaměstnanci škol