Eurodesk Awards 2023. Aktivity v našich regionech se dostaly do mezinárodního povědomí

Pavlína Macounová, Eurodesk

Eurodesk Dům zahraniční spolupráce

Ceny Eurodesk Awards již od roku 2011 oceňují každodenní práci členů sítě Eurodesk.

ED 2023
Setkání sítě Eurodesk 2023.

Eurodesk působí v 37 zemích a má 2 168 členů, kteří informují mladé lidi a pracovníky s mládeží o příležitostech, které nabízejí programy Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže a Evropský sbor solidarity.

Speak dating, únikovka, či literární festival. Kreativita zrealizovaných aktivit organizacemi, skrze které informují o příležitostech, nezná hranic. Do letošního ročníku se za Českou republiku přihlásilo celkem 9 aktivit, což bylo spolu s devíti projekty z Itálie v evropském srovnání nejvíce přihlášených.

Letos byly ceny udíleny ve třech kategoriích: Empowering young people, Adapting to changing realities a Thinking out of box. Hodnoceno bylo 5 kritérií: splnění vybraného tématu, inkluze projektu, jeho udržitelnost, mezinárodní přesah a dopad. Letošní ročník byl výjimečný tím, že jsme se rozhodli ocenit přihlášené projekty i na úrovni národní, a to na základě výsledků z kritéria dopadu. Chceme vyzdvihnout dopad aktivit na regionální úrovni, který často není tolik vidět, a přitom je tak důležitý.

Setkání sítě Eurodesk 2023
Setkání sítě Eurodesk 2023

Předávání cen v České republice proběhlo v pátek 21. dubna během Setkání sítě Eurodesk. Po doprovodném programu v podobě prezentací a téma Erasmus+ novinek, užitečných informací a workshopu na Sketchnoting při práci s mládeží, předal ocenění Eurodesk Awards 2023 výhercům ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl.

Výherci Eurodesk Awards 2023:

  1. místo: Buď dobrovolníkem u nás i v Evropě – Veronika Peterková (Farní Charita Litomyšl)
  2. místo: Workshop “Vyjeď do Evropy!“ – Adéla Rypková (Eurocentrum Ústí nad Labem)
  3. místo: Speak Dating – Nikola Pavlůsková a Aneta Kompérová (Eurocentruma a Europe Direct Brno)

Speciální ocenění si zasloužil Martin Fišer (Eurocentrum Liberec), a to za nejvíce podaných akcí, během kterých v roce 2022 informoval o příležitostech pro mladé. Zároveň se svou akcí Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem získal nejvíce bodů v součtu všech kategorií. V porotě byli zástupci z řad Evropské komise, Evropského parlamentu, Erasmus student network, European Youth Forum a o výhercích rozhodovala i prezidentka Eurodesku.

Ocenění z letošních Eurodesk Award 2023
Ocenění z letošních Eurodesk Award 2023

Je potřeba dodat, že toto je jen malá ukázka aktivit, které za podpory sítě Eurodesk v regionech ve velkém probíhají. Všem výhercům a oceněným gratulujeme a těšíme se, jaké akce v tomto roce na podporu povědomí o příležitostech pro mladé lidi členové sítě Eurodesk zrealizují.