Aktuality v dubnu 2023

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek.

Akce

Deutsch AttrAktiv – informační akce pro studenty němčiny a germanistiky

Goethe-Institut a DAAD pořádají další ročník akce Deutsch AttrAktiv pro budoucí učitele němčiny. Akce proběhne na půdě pražského Goethe-Institut 18. května od 10:00 do 17:00. Účast na akci je zdarma, podmínkou je, aby zájemci o účast do 8. května 2023 poslali vyplněnou přihlášku na deutsch.attraktiv@daad.cz. Bližší informace včetně formuláře přihlášky naleznete v detailu akce na stránkách Goethe-Institutu. 

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2023/2024

Přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2023/2024 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA a v podobě souhrnného katalogu 
na stránkách AIA.

Stipendijní nabídky pro všechny veřejné VŠ

Německo, stipendia DAAD – bilaterální výměna vědců

DAAD nabízí stipendia akademickým pracovníkům a pracovníkům výzkumných institucí absolvovat výzkumné pobyty v Německu v délce 14 dní až 3 měsíce.
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně v detailu nabídky na stránkách DAAD
Žádosti přijímá: DAAD přes online portál
Termín pro podání žádostí: 2. květen 2023 pro pobyty plánované na období od prosince 2023 do května 2024.

Německo, stipendia DAAD – výjezdy skupin studentů

DAAD nabízí stipendia pro realizaci studijních cest skupin studentů v doprovodu pedagoga na německé VŠ v délce do 12 dní.
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně v detailu nabídky na stránkách DAAD
Žádosti podávají pedagogové online přes portál DAAD
Termín pro podání žádostí: 1. květen 2023 pro cesty plánované na období 1. září 2023 do 28. února 2024

Gruzie – pobyty pro pedagogy

Dodatečně bylo vypsáno výběrové řízení k přednáškovým a výzkumným pobytům pro VŠ pedagogy. Přihlášky je možné podávat průběžně, není stanovena uzávěrka. 
Přihlášky přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zasílat emailem na
 e-podatelna@dzs.cz
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Estonsko – letní školy pro studenty

Odborně i jazykově zaměřené letní školy různých estonských vysokých škol v délce 1 až 4 týdny pro vysokoškolské studenty. Aktuální seznam letních škol je zveřejněn na stránkách studyinestonia.ee.
Bližší informace: stručný přehled nabídky ve vyhledávači AIA, podrobně na stránkách estonské vládní organizace Education and Youth Board 
Žádosti o stipendium přijímá: Education and Youth Board, a to až po předběžné registraci na konkrétní letní kurz přes portál pořádající VŠ.
Termín pro podání žádostí: 1. květen 2023

Estonsko – stipendijní pobyty pro akademické pracovníky

  • krátké pobyty v délce 1 – 9 dní
  • delší pobyty v délce10 dní  – 10 měsíců

Bližší informace: stručný přehled nabídky ve vyhledávači AIA, podrobně na stránkách studyinestonia.ee a na stránkách estonské vládní organizace Education and Youth Board.
Žádosti o stipendium přijímá: Education and Youth Board
Termín pro podání žádostí: 1. květen 2023

Litva – litevská studia, stipendijní pobyty pro studenty a akademické pracovníky

Litevská organizace Education Exchanges Support Foundation nabízí stipendia pro pobyty v délce 1 – 2 semestrů.
Bližší informace: stručný přehled nabídky ve vyhledávači AIA, podrobně na stránkách studyin.lt 
Žádosti o stipendium přijímá: litevská strana přes online portál 
Termín pro podání žádostí: 8. květen 2023

Litva - letní kurzy litevštiny pro studenty a akademické pracovníky

Litevská organizace Education Exchanges Support Foundation nabízí stipendia pro jednoměsíční letní kurzy litevštiny, pořádané různými institucemi.
Bližší informace: stručný přehled nabídky ve vyhledávači AIA, podrobně na stránkách studyin.lt 
Žádosti o stipendium přijímá: pořádající instituce
Termín pro podání žádostí: pořádající univerzity mají stanovené různé termíny mezi 20. březnem a 23. dubnem

Další programy

Evropská jižní observatoř  placené stáže na pracovišti v Německu nebo v Chile

Mezinárodní astronomická organizace ESO – Evropská jižní observatoř (European Southern Observatory) nabzí 3 místa na roční placené stáže na jednom z pracovišť v Německu nebo v Chile. Stáže proběhnou od září 2023 do srpna 2024. Stážisté pobírají stipendium ve výši 2 500 – 3 000 EUR měsíčně. Nabídka je určená pro studenty, vědce a inženýry v oborech: astronomie, astrofyzika, softwarové inženýrství, elektronické inženýrství, mechanické inženýrství, optické inženýrství, operační inženýrství, řídící technika a projektový management. Bližší informace naleznete ve výzvě MŠMT.
Přihlášky přijímá: MŠMT emailem na jan.burianek@msmt.cz
Termín pro podání přihlášek: 5. květen 2023

Stipendia pro asistenty výuky ČJ na školách v Bavorsku (SRN)

Nabídka je určena pro studenty/studentky s minimálně úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v České republice, jedním ze studijních oborů by měl být německý jazyk. Pobyty se uskuteční v akademickém roce 2023/2024 v délce 5 nebo 10 měsíců, s nástupem v 1. nebo ve 2. pololetí. Asistenti budou vypomáhat při výuce češtiny v rozsahu 12 týdně. Nepovedou samostatnou výuku, jejich činnost bude probíhat pod vedením německé učitelky/německého učitele. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.
Termín pro podání přihlášek: 30. duben 2023

Stáže pro budoucí učitele němčiny na bilingvním gymnáziu Komensky ve Vídni

Bilingvní reálné gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni nabízí studentům MSP v oboru učitelství německého jazyka stáže v akademickém roce 2023/2024. Odměna je po dohodě s provozovatelem školy, stáž je vhodné uskutečnit s programem Erasmus+. Bližší informace naleznete v informačním letáku.
Přihlášky přijímá: gymnázium na helena.huber@komensky.at
Termín pro podání přihlášešk: 14. květen 2023

Stipendia pro magisterské studium v Belgii – Master Mind Scholarships

Vlámské Ministerstvo školství nabízí výjimečným studentům z celého světa stipendia k navazujícímu magisterskému studiu ve Vlámském regionu Belgie a v Bruselu. Součástí stipendia je grant ve výši max. 9 600 € a prominutí školného na akademický rok. Držiteli stipendia může být účtován administrativní poplatek. Grant se vyplácí ve splátkách, pokrývá náklady na ubytování, pojištění a životní náklady. V případě zájmu je nejprve nutné podat žádost na jednu z vlámských institucí zapojených do stipendijního programu Master Mind Scholarship. Podrobnější informace ohledně stipendia a procesu podání žádosti naleznete na stránkách Studyinflanders.be.
Termín pro podání žádostí: 28. duben 2023

Stipendia ke studiu v Thajsku

Thajské vysoké školy nabízí zahraničním uchazečům stipendia pro pregraduální i postgraduální studium v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Seznam škol a oborů, na kterých je možné stipendium v akademickém roce 2023/2024 získat, naleznete
v přehledu thajského Ministerstva vyššího školství, vědy, výzkumu a inovace. 
Žádosti o stipendium přijímají jednotlivé VŠ, v případě zájmu je nutné kontaktovat koordinátora z příslušné thajské VŠ. Termíny a bližší podmínky pro podání žádostí určují jednotlivé VŠ. 

Výzkumné pobyty pro doktorandy na University of Alberta, Kanada

University of Alberta v Edmontonu nabízí doktorandským studentům z ČR stipendia pro realizaci výzkumných pobytů na Wirthově institutu pro rakouská a středoevropská studia. Přihlásit se mohou studenti humanitních, společenskovědných a uměleckých oborů. Podmínkou je české občanství.
Přihlášky přijímá Writhův institut na adrese: rawright@ualberta.ca.
Další informace: detail nabídky na stránkách University of Alberta.
Termín pro podání žádostí: 10. duben 2023

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Větší šanci získat stipendium mají ti, co se přihlásí do 1. dubna 2023. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

Letní škola Transparency International ve Vilniusu

Organizace Transparency International ve spolupráci s právnickou fakultou Mykolas Romeris University v litevském Vilniusu pořádají 26. – 30. června 2023 Školu integrity zaměřenou na budování protikorupčních strategií a zodpovědnosti. Interaktivně koncipovaná letní škola je určená studentům vyšších ročníků VŠ, absolventům a mladým profesionálům, kteří chtějí aktivně přispět k boji proti korupci a dosáhnout větší transparentnosti ve své zemi.
Přihlášky přijímá organizace Transparency International přes online portál. Termín pro podání přihlášek: 27 květen 2023. Termín pro podání žádostí o úplné osvobození od účastnických poplatků: 30 duben 2023.

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Nabídky pro samoplátce

Letní škola energetiky v Baku, Ázerbájdžán

Letní škola energetiky v Baku (Baku Summer Energy School – BSES) je certifikovaný dvoutýdenní program každoročně pořádaný ADA University ve spolupráci s Ázerbájdžánskou státní energetickou firmou SOCAR. BSES poskytuje platformu pro setkání světově uznávaných vědců, akademiků a tvůrců energetických strategií, jejím cílem je přispět k lepšímu porozumění v oblasti energetiky v globálním i ve specificky kaspickém měřítku. Letošní ročník proběhne
3.– 14. července 2023 na ADA University v Baku (Ázerbájdžán) a v městě Aktau (Kazachstán). Účastnický poplatek je 2500€.
Přihlášky přijímá: ADA University přes online portál
Termín pro podání přihlášek: 17. duben 2023
Bližší informace: Oznámení o konání BSES 2023 & Program BSES 2023.

Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

PŘEHLED TERMÍNŮ

různé termíny mezi 20. 03. a 23. 04. – uzávěrky žádostí o stipendia – Litva – letní školy litevštiny pro studenty a akademické pracovníky
10. 04. – uzávěrka žádostí o stipendia – Kanada – výzkumné pobyty pro doktorandy na University of Alberta, Wirthův institutu pro rakouská a středoevropská studia
17. 04. – uzávěrka přihlášek – Letní škola energetiky v Baku, Ázerbájdžán (samoplátci)
30. 04. – uzávěrka žádostí o stipendia – Německo – stáže pro studenty NJ, pozice asistentů výuky ČJ na školách v Bavorsku
01. 05. – uzávěrka žádostí o stipendia – Estonsko – letní školy pro studenty & pobyty pro akademické pracovníky
01. 05. – uzávěrka žádostí o stipendia DAAD – Německo – studijní cesty skupin studentů
02. 05. – uzávěrka žádostí o stipendia DAAD – Německo – bilaterální výměna vědců
08. 05. – uzávěrka žádostí o stipendia – Litva – litevská studia, pobyty pro studenty a akademické pracovníky
08. 05. – termín pro registraci na akci Deutsch AttrAktiv (Goethe-Institut)
*bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Gruzie – krátké Přednáškové a výzkumné pobyty pro VŠ pedagogy
*bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Belgie – výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin
*bez termínu – registrace vystavovatelů – Čína – Čínský veletrh mezinárodního vzdělávání (CIEET) 2023, 8.–16. duben, Peking, Čchung-čching, Kanton, Šanghaj