Zástupci naší kanceláře CZELO a dalších styčných kanceláří se setkali s komisařkou Mariya Gabriel 

CZELO

Aktivity kanceláře CZELO byly vyzdvihnuty jako jeden z příkladů dobré praxe.

Iglo

Na konci února proběhlo setkání zástupců sítě IGLO s komisařkou Mariyou Gabriel. Komisařka vyzdvihla roli styčných kanceláří a ocenila aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe a podporu budování odborných kapacit projektových manažerů, např. prostřednictvím V4 školení, které již 6 let spoluorganizuje naše kancelář CZELO.

Po úvodním představení sítě IGLO a aktivit jednotlivých kanceláří se diskuze zaměřila na popularizaci vědy a vědeckou komunikaci, včasné zveřejňovaní pracovních programů a dalších relevantních dokumentů souvisejících s implementací Horizontu Evropa a již výše zmíněnou podporu projektových manažerů.

Na setkání s komisařkou navázal kulatý stůl se zástupci GŘ RTD Evropské komise, v jehož rámci se diskutovalo o stavu a zkušenostech jednotlivých zemí s implementací ERA akcí. Během debaty byl kladen důraz na nutnost komunikace, spolupráce a propojování témat z oblasti výzkumu a vzdělávání. Nelze opomenout zejména roli univerzit a jejich zapojení do posilování Evropského výzkumného prostoru a budování Evropského vzdělávacího prostoru a je nutné proaktivně činit takové kroky, aby byl zcela využit potenciál rodící se páté svobody: volného pohybu znalostí v EU.

Síť IGLO je neformální sdružení styčných kanceláří pro výzkum a vývoj se sídlem v Bruselu. Cílem IGLO je usnadnit a zlepšit interakci, výměnu informací a spolupráci mezi členy sítě, jejich národními výzkumnými systémy a evropskými institucemi v otázkách souvisejících s evropskou výzkumnou politikou, zejména s programem Horizont Evropa. Součástí sítě je 28 kanceláří z 26 členských zemí či zemí asociovaných k rámcovému programu. Členské kanceláře se pravidelně setkávají ve formaci různých pracovních skupin, z kterých dvěma spolupředsedají zástupci kanceláře CZELO (skupina pro implementaci rámcového programu a skupina pro vysokoškolské vzdělávání).