Tematický monitoring se zaměřil na udržitelnost projektů ve vzdělávání

MB, oddělení komunikace a regionální spolupráce

Erasmus+ European Solidarity Corps Dům zahraniční spolupráce

Letošní monitoring pro realizátory projektů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity proběhl 7. 12. v Domě zahraniční spolupráce.

Udržitelnost

Tematický monitoring pravidelně pořádáme pro zástupce organizací, které mají probíhající projekt alespoň v jednom z těchto programů. Smyslem setkání je poskytnout koordinátorům projektů prostor pro sdílení dobré praxe a zkušeností s vedením projektu, umožnit jim získání znalosti na přednáškách a diskuzích s experty na konkrétní téma a podpořit je v jejich práci.  

Tématem včerejšího setkání byla udržitelnost ve vztahu ke vzdělávání. Udržitelné vedení projektů a zvyšování povědomí účastníků o udržitelnosti nejenom ekologické představuje jednu ze čtyř priorit aktuálního programového období Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Jak také zmínila Klára Tichá Dowse, která se v Domě zahraniční spolupráce stará o CSR aktivity (Corporate Social Responsibility, česky tedy Společenská odpovědnost organizací) na dopolední prezentaci, udržitelnou instituci nebo projekt nelze vést bez toho, aniž by si zaměstnanci, účastníci nebo partneři neosvojili hodnoty, jako je ohleduplnost a porozumění. „Udržitelně bychom se neměli chovat jen proto, že to po nás chce Evropská komise a další instituce, ale prostě proto, že ohleduplné chování je nezbytné pro budoucnost naší planety. A právě na akcích, jako je tato, si můžeme všichni, kteří se o udržitelnost nejen ve vzdělávání snažíme, vyměňovat nápady a sdílet zkušenosti, díky čemuž se můžeme daleko rychleji zdokonalovat,“ doplnila Sylvie Formánková z Centra společenské odpovědnosti a udržitelnosti na Mendelově univerzitě v Brně, jejíž přednáška se zabývala udržitelností v kontextu vzdělávacích programů. 

Sylvie Formánková.
Sylvie Formánková.

Svou dosavadní praxi mohli účastnící sdílet mezi sebou na čtyř odpoledních workshopech pod vedením odborníků z renomovaných organizací. Praktickou otázkou toho, jak dostát pravidlům programů týkajících se udržitelnosti projektu, se zabýval blok pod vedením Lenky Kostelecké z humanitární organizace ADRA. Judita Nechvátalová, zakladatelka agentury Green Cat, která dlouhodobě šíří osvětu společenské odpovědnosti v prostředí firem, se ve svém workshopu zaměřila na efektivní komunikaci tématu udržitelnost mezi účastníky projektů i širokou veřejností. Petra Skalická z organizace Člověk v tísni na svém workshopu, do kterého se zapojili především zástupci základních a vysokých škol, upozornila na konkrétní mechanismy a strategie ve vzdělávání podporující udržitelnost, jak jsou například participace, různé platformy pro získávání zpětné vazby nebo nezbytnost vysvětlovat zapojeným lidem, proč je udržitelnost důležitá. Ústředním tématem čtvrtého workshopu byla otázka udržitelnosti samotných výstupů projektů. Do bloku pod vedením Lenky Skoupé z enviromentálního sdružení Toulcův dvůr se přihlásili zástupci ze všech typu organizací, ať už ze škol, komerční, či neziskové sféry.  

Cílem těchto setkání je nabídnout realizátorům projektů platformu ke sdílení dobré praxe a podpořit je v jejich dlouhodobé projektové práci. Věříme, že tematické monitoringy tak nepřímo zvýší kvalitu probíhajících projektů, které tak můžou mít ještě větší dopad na vzdělávání a společnost. Zároveň jsou setkání skvělou příležitostí pro nás v Domě zahraniční spolupráce potkat se osobně s příjemci grantů, se kterými jinak komunikujeme hlavně na dálku,“ zhodnotil na závěr ty největší benefity monitoringu Lukáš Borovička, koordinátor programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a koordinátor inkluze.