Do DZS přijeli učitelé u krajanů a lektoři českého jazyka z celého světa

Letní setkání se konalo letos již po čtrnácté a zúčastnilo se ho na 80 hostů.

Včera se u nás v DZS konalo slavnostní setkání učitelů u krajanů a lektorů českého jazyka, kteří jsou zapojeni do Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Hosty přivítal ředitel DZS Michal Uhl, senátor Tomáš Czernin, náměstek ministra školství Václav Velčovský a zvláštní zmocněnec pro krajany Jiří Krátký z ministerstva zahraničí.

V nabitém programu dále vystoupila spisovatelka Markéta Pilátová, která dříve působila jako učitelka u krajanů v Argentině a v Brazílii. Účastníkům zazpívala Martina Trchová a svou tvorbu pro děti představili také básnici Petr Stančík, Radek Malý a ilustrátorka a spisovatelka Aneta Františka Holasová.

K příležitosti letního setkání vyšlo již 14. číslo bohemistické ročenky Krajiny češtiny, která se tentokrát věnuje kulatému výročí narození Jana Amose Komenského. Kromě příspěvků věnovaných Učiteli národů v něm čtenáři najdou zajímavé novinky o dění na zahraničních univerzitách, v krajanských komunitách a českých školách v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe a v Austrálii. Elektronická verze časopisu je volně ke stažení na našem webu.

Na setkání mělo premiéru také propagační video o Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, s jehož pomocí chceme zaujmout nové kandidáty na pozice učitelů češtiny u krajanů a lektorů češtiny na zahraničních univerzitách a lyceích. Pracovali na něm nejen profesionální filmaři, ale i samotní učitelé a lektoři. Video si můžete pustit na našem YouTube kanálu.  

Slavnostnímu setkání předcházely o den dříve semináře a praktické workshopy. Petra Jirásková z Ústavu jazykové a odborné přípravy UK účastníkům přiblížila aktuální témata výuky češtiny pro cizince: Fungování paměti a učení, Zapojení mluvení od nejnižších úrovní a Metody výuky jazyků jako inspirace pro moderní dobu. Bojana Petković ze slovinské Lublaně představila didaktickou hrou Lingopoly. Učitelé a lektoři tak měli příležitost seznámit se s novými trendy ve výuce češtiny a získat užitečné poznatky pro svoji praxi.