Latinská Amerika jako prioritní region pro propagaci studia v ČR

JT

Study in Czechia

V Latinské Americe roste zájem o studium v Evropě a nabídka českých univerzit je pro místní studenty lákavá.

Při příležitosti Iberoamerického týdne, který připravuje MZV ČR ve spolupráci s velvyslanectvími zemí Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska v Praze a kulturními centry Cervantes a Camoes, bychom rádi představili aktivity, které v regionu Latinské Ameriky vyvíjí iniciativa Study in the Czech Republic. Právě Latinská Amerika je totiž jedním z prioritních regionů, na který se STUDY IN v rámci online marketingu a náboru potenciálních studentů pro dlouhodobé programy na českých vysokých školách v posledních letech zaměřuje.

Důvody, proč se v posledních letech orientujeme právě na země Latinské Ameriky, jsou velký zájem o studium v Evropě, rychle rostoucí střední třída hledající možnosti studia v zahraničí a také velmi pozitivní reakce místních mladých lidí na nabídku českých univerzit. Na práci s regionem nás láká také velká efektivita propagačních aktivit, protože díky malé jazykové diverzitě stačí pro oslovení široké skupiny studentů španělština, resp. portugalština.

Ačkoliv studentů z Latinské Ameriky u nás zatím nestuduje příliš mnoho, je to pro české vysoké školy velmi slibný a potenciálně rostoucí region. Například počet studentů z Mexika se za posledních pět let zdvojnásobil z necelých 60 na 120 a obdobná čísla a růst vidíme i u Kolumbie a Brazílie.    

Z výzkumu, který jsme mezi zahraničními studenty provedli v roce 2019, jsou rozhodujícím důvodem výběru České republiky pro studenty z Latinské Ameriky především nízké životní náklady. Studenti ovšem kladou velký důraz i na nabídku a atraktivitu konkrétních studijních programů. Nejčastěji přitom volí přírodní a společenské vědy a s kvalitou oborů jsou spokojení.

Ve STUDY IN jsme se proto rozhodli uspořádat na konci roku 2021 v tomto regionu naši dosud největší online akci, a to první český národní online studentský veletrh Study in the Czech Republic Virtual Fair. Na ten se zaregistrovalo téměř 10 000 studentů, přes 2 000 studentů poté v průběhu celého čtyřhodinového večera chatovalo se zástupci škol. Veletrh zaznamenal úspěch naprosto nevídaný, každá ze škol měla stovky návštěv na stánku. Tímto se Česká republika dostává na úroveň zemí jako je Švédsko, USA nebo Kanada, které jsou u studentů jedny z nejoblíbenějších. I v roce 2022 máme v Latinské Americe naplánovaných několik online marketingových akcí, jako jsou webináře s vysokými školami nebo účast na online studentských veletrzích.

Od studentů z Latinské Ameriky máme dobrou zpětnou vazbu, v ČR se jim líbí a pochvalují si život i studium v českých městech. Někteří ze studentů jsou dokonce našimi ambasadory a i díky jejich studentským videím nám pomáhají se v regionu zviditelnit.

Zkušenost s tímto regionem máme ve STUDY IN tedy velmi pozitivní, v zemích LATAM vidíme velký potenciál a určitě budeme v následující době v propagačních aktivitách v regionu pokračovat.